Info Beasiswa S1 S2 S3

Beasiswa Scholarships Dalam Negeri Luar Negri

DAFTAR NILAI SELEKSI NASIONAL S1 BEASISWA MESIR 2008 2009

PENGUMUMAN DAFTAR NILAI SELEKSI NASIONAL S1 BEASISWA MESIR TAHUN 2008
DEPARTEMEN AGAMA RI
DEPARTEMEN AGAMA RI | PANITIA SELEKSI NASIONAL
BEASISWA DAN NON BEASISWA MESIR 2008 2009

Beasiswa (B)
Non Bea (NB) QURAN B.ARAB
1 08040 Siti Ulya Setiawati S1 B Yogyakarta 100 100 75 95
2 323 Nasrulloh S1 B Jakarta 98 95 85 94,2
3 031/MESIR/DEPAG RI/VI/08 Umi Hanifah S1 B Gorontalo 85 100 100 94
4 08012 Hanifatul LailaBudiyani S1 B Yogyakarta 100 100 70 94
5 08018 Heri Mahfudhi S1 B Yogyakarta 100 100 70 94
6 001 Yusuf Hadiwijaya S1 B Jakarta 85 95 98 91,6
7 105 Muhammad Faruq Saiful Haq S1 B Jakarta 90 100 75 91
8 147 Rohidin Wahid S1 B Jakarta 90 100 75 91
9 285 Nailu Tsuroyya S1 B Jakarta 95 90 85 91
10 08019 Mukhammad Sholikhin S1 B Yogyakarta 90 90 95 91
11 103 Yasir S1 B Jakarta 90 95 80 90
12 245 Angger Putri Mahardini S1 B Jakarta 85 100 80 90
13 08053 Abdulloh Salam S1 B Yogyakarta 100 100 50 90
14 035/MESIR/DEPAG RI/VI/08 Mariati Podungge S1 B Gorontalo 80 95 95 89
15 223 Ahmad Tirmidzi ElBasyasyah S1 B Jakarta 90 100 65 89
16 238 Asep Ahmad Solichin S1 B Jakarta 90 100 65 89
17 CBA/053/08 Febrian Zainiyatul Firdaus S1 B Palembang 70 103 95 88,2
18 114 Suroso S1 B Jakarta 80 100 80 88
19 275 Nashiruddin Karim S1 B Jakarta 85 100 70 88
20 343 Adri Imadudin S1 B Jakarta 90 90 80 88
21 012/BM-S1/IAIN MTR/2008 Muhammad Zulkipli Hardi S1 B Mataram 80 95 90 88
22 059/BM-S1/IAIN MTR/2008 Muh. Erwin Prosetia S1 B Mataram 80 95 90 88
23 08015 Roidah Lina S1 B Yogyakarta 90 100 60 88
24 08016 Qiyadah Robbaniyah S1 B Yogyakarta 90 100 60 88
25 320 Rohbie Syurohbiel S1 B Jakarta 98 80 80 87,2
26 037/MESIR/DEPAG RI/VI/08 Djasri R. Mohi S1 B Gorontalo 70 100 95 87
27 237 Siti Nurkholilah S1 B Jakarta 95 80 85 87
28 326 Abdullah Syah Ridwan S1 B Jakarta 90 100 55 87
29 327 Abdullah Syah Rizal S1 B Jakarta 90 100 55 87
30 024/BM-S1/IAIN MTR/2008 Hulaimi Al-Amin S1 B Mataram 75 95 95 87
31 086 ZAINUDDIN S1 B Medan 85 87 90 86,8
32 093/NB/IAIN/-IB/08 Muhamad Hasan S1 B Padang 89 85 85 86,6
33 322 Derysmono S1 B Jakarta 98 80 75 86,2
34 106 Syahid Abdullah S1 B Jakarta 80 95 80 86
35 169 Ridwan Rustandi S1 B Jakarta 80 100 70 86
36 184 Novi Yuliani S1 B Jakarta 85 95 70 86
37 225 Muhammad Tajus Subky S1 B Jakarta 80 95 80 86
38 TT/UIN-MKS/08/012 Besse Safata S1 B Makasar 80 91 85 85,4
39 143 Faza Abdu Robbih S1 B Jakarta 90 80 85 85
40 174 Han-Han Ulumudin Ismail S1 B Jakarta 75 100 75 85
41 241 Yusuf Rahmat Sanusi S1 B Jakarta 80 100 65 85
42 336 Dadad Ardabili S1 B Jakarta 80 90 85 85
43 065/BM-S1/IAIN MTR/2008 Herpagus S1 B Mataram 70 95 95 85
44 006 ArifulBahri S1 B Pekanbaru 85 85 85 85
45 1037 M. Kholilur Rohman S1 B Surabaya 80 90 85 85
46 08013 Ahmad Muhammad Mansur S1 B Yogyakarta 90 80 85 85
47 08059 Ihsan Ma’ruf S1 B Yogyakarta 90 90 65 85
48 081/B/IAIN/-IB/08 Syafrizal S1 B Padang 77 90 90 84,8
49 044/MESIR/DEPAG RI/VI/08 As’ari Paladjuna S1 B Gorontalo 75 90 90 84
50 215 Mukhlis S1 B Jakarta 70 100 80 84
51 08011 Muhamad Khadiq S1 B Yogyakarta 85 95 60 84
52 08062 TegaBarudin S1 B Yogyakarta 80 90 80 84
53 2081003 Gina Helmianti S1 B Bandung 68 95 90 83,2
54 2008100 Yazid Aris Euadi S1 B Semarang 75 90 86 83,2
55 020 Andi Yuna Hermawan S1 B Jakarta 85 80 85 83
56 036 Asep Syaifuddin S1 B Jakarta 75 90 85 83
57 167 Yogi Suparman S1 B Jakarta 85 90 65 83
58 230 Bambang Tri Wantoro S1 B Jakarta 65 100 85 83
59 244 Kurniati Wahidah S1 B Jakarta 70 100 75 83
60 337 Abdul Aziz Hambali S1 B Jakarta 70 95 85 83
61 1002 Moh. Darus Salam S1 B Surabaya 85 80 85 83
62 1025 Frih Rahman S1 B Surabaya 85 85 75 83
63 08024 ‘Aaisyah S1 B Yogyakarta 90 85 65 83
64 025 AINI DARLI SARAGIH S1 B Medan 86 80 80 82,4
65 045 ZAKARIA HASIBUAN S1 B Medan 71 90 90 82,4
66 2081124 Dede Rahman Soleh S1 B Bandung 80 80 90 82
67 2081146 Lala Gurotul Muhajjalah S1 B Bandung 85 80 80 82
68 033/MESIR/DEPAG RI/VI/08 Bil’awal Ramadhan Amuda S1 B Gorontalo 70 90 90 82
TOTAL
LISAN (40%,20%)
NILAI
TULIS
(40%)
DAFTAR NILAI SELEKSI NASIONAL
S1 BEASISWA MESIR TAHUN 2008
DEPARTEMEN AGAMA RI
NO. NO.TES LOKAL NAMA JENJANG WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA RI | PANITIA SELEKSI NASIONAL
BEASISWA DAN NON BEASISWA MESIR 2008
Page 1 of 17
Beasiswa (B)
Non Bea (NB) QURAN B.ARAB
TOTAL
LISAN (40%,20%)
NILAI
TULIS
(40%)
NO. NO.TES LOKAL NAMA JENJANG WILAYAH
69 079 Estanto S1 B Jakarta 65 100 80 82
70 118 Dara Mayasari S1 B Jakarta 80 85 80 82
71 305 M. Didi Khurdi H S1 B Jakarta 85 80 80 82
72 022/BM-S1/IAIN MTR/2008 Ahmad Rosikhu S1 B Mataram 70 90 90 82
73 085/B/IAIN/-IB/08 Muhammad Rezi S1 B Padang 80 80 90 82
74 044 Mujib Khotibul Umami S1 B Jakarta 75 85 85 81
75 045 Dzulqurnain Ali Sahab S1 B Jakarta 75 85 85 81
76 227 Muhammad Sidiq S1 B Jakarta 90 75 75 81
77 251 Abdul Aziz S1 B Jakarta 70 90 85 81
78 292 Yaumil Akhir S1 B Jakarta 95 80 55 81
79 004 ZUNAIRAH S1 B Medan 60 95 95 81
80 2008005 Ahmadi Hasanuddin Dardiri S1 B Semarang 70 90 85 81
81 2008076 Ragil Wicaksana P. S1 B Semarang 90 75 75 81
82 1018 Akhmad Syafiuddin S1 B Surabaya 80 85 75 81
83 1046 Nur Abdillah Faqih S1 B Surabaya 80 85 75 81
84 1180 Ahmad Ali Alatas S1 B Surabaya 75 85 85 81
85 08010 Frangky Sutrisno S1 B Yogyakarta 80 90 65 81
86 TT/UIN-MKS/08/022 Nurinayah S1 B Makasar 85 71 90 80,4
87 12 Teuku Rahmadani S1 B Banda Aceh 59 96 90 80
88 2081178 Muhammad Iqbal S1 B Bandung 85 80 70 80
89 2081094 Ahmad Lukman Nugraha S1 B Bandung 80 80 80 80
90 2081161 Siti Jubaedah S1 B Bandung 70 90 80 80
91 033 Rif’at Maulana S1 B Jakarta 65 95 80 80
92 107 Atori S1 B Jakarta 90 70 80 80
93 116 Jondri Efendi S1 B Jakarta 80 80 80 80
94 286 Chandra Sukrisna S1 B Jakarta 90 75 70 80
95 003/BM-S1/IAIN MTR/2008 Lalu Guna Nugraha S1 B Mataram 80 80 80 80
96 CBA/007/08 Syambudi S1 B Palembang 60 90 100 80
97 CBA/055/08 Ahmad Zazili S1 B Palembang 60 100 80 80
98 2008097 Isna Toha Ahmad S1 B Semarang 60 95 90 80
99 1074 Muhammad Anas Anshorullah S1 B Surabaya 80 85 70 80
100 1156 Badrun S1 B Surabaya 75 85 80 80
101 1239 Imron Muzakki S1 B Surabaya 80 85 70 80
102 08008 Muhammad Afif Amrulloh S1 B Yogyakarta 90 80 60 80
103 034 Irhamni S1 B Pekanbaru 75 83 82 79,6
104 010 Husnul Yakin S1 B Pekanbaru 80 81 75 79,4
105 2081008 Irfan Nawawi S1 B Bandung 68 90 80 79,2
106 21 Muhammad Fikri S1 B Banda Aceh 60 92 91 79
107 023 Muhammad Arif Sofyani S1 B Jakarta 75 80 85 79
108 071 Diana Alfi Nurunni’am S1 B Jakarta 80 75 85 79
109 115 Abdul Aziz S1 B Jakarta 80 80 75 79
110 127 Hilman Ramli Tanjung S1 B Jakarta 80 80 75 79
111 338 Ifanuddin S1 B Jakarta 85 70 85 79
112 052 MUDIN POHAN S1 B Medan 54 96 95 79
113 CBA/010/08 Amanaturrahman S1 B Palembang 65 90 85 79
114 1075 Abdul Fatah S1 B Surabaya 80 85 65 79
115 CBA/005/08 Johan Aryono S1 B Palembang 59 90 95 78,6
116 10 Asep Setiawan S1 B Banda Aceh 61 90 90 78,4
117 TT/UIN-MKS/08/001 Fakhrul Washil Galib S1 B Makasar 85 71 80 78,4
118 131/B/IAIN/-IB/08 Vipne Dzulmayusir S1 B Padang 58 95 85 78,2
119 2081086 Ismail Ibrahim S1 B Bandung 80 75 80 78
120 2081162 Ahmad Fikri Mubarok S1 B Bandung 75 80 80 78
121 061 Moch. Gozali Lubis S1 B Jakarta 75 80 80 78
122 082 Siti Markhamah S1 B Jakarta 55 100 80 78
123 117 Fauqiyatu Taqwa S1 B Jakarta 70 85 80 78
124 120 Andi Arifin S1 B Jakarta 75 80 80 78
125 126 Humaidi Hazani S1 B Jakarta 85 75 70 78
126 130 Arlan Sahidi S1 B Jakarta 75 80 80 78
127 291 Adib Fannan Faruqi S1 B Jakarta 90 70 70 78
128 334 Muhamad Habibi S1 B Jakarta 85 70 80 78
129 009/BM-S1/IAIN MTR/2008 Muzakkir S S1 B Mataram 70 85 80 78
130 038/BM-S1/IAIN MTR/2008 Mansyur S1 B Mataram 60 90 90 78
131 041/BM-S1/IAIN MTR/2008 Zainul Hal S1 B Mataram 75 80 80 78
132 064/B/IAIN/-IB/08 Andi Zainal S1 B Padang 55 95 90 78
133 CBA/054/08 Muslihin S1 B Palembang 55 100 80 78
134 2008046 Ahmad Zaki Abdillah S1 B Semarang 85 70 80 78
135 1138 M. Jihad AlBanna S1 B Surabaya 75 80 80 78
136 1140 A. Mushfi S1 B Surabaya 80 75 80 78
137 1271 Rohmat Nashor S1 B Surabaya 75 85 70 78
138 1325 Syifa Salma S1 B Surabaya 85 75 70 78
139 08052 Syahrul Falikh S1 B Yogyakarta 75 90 60 78
140 120/B/IAIN/-IB/08 Hidayatullah S1 B Padang 72 80 85 77,8
DEPARTEMEN AGAMA RI | PANITIA SELEKSI NASIONAL
BEASISWA DAN NON BEASISWA MESIR 2008
Page 2 of 17
Beasiswa (B)
Non Bea (NB) QURAN B.ARAB
TOTAL
LISAN (40%,20%)
NILAI
TULIS
(40%)
NO. NO.TES LOKAL NAMA JENJANG WILAYAH
141 20 Ahmad FaqihBin Yusuf S1 B Banda Aceh 59 90 90 77,6
142 15 Muhammad Maulidin S1 B Banda Aceh 49 97 95 77,4
143 TT/UIN-MKS/08/024 Muhammad Idris S1 B Makasar 80 76 75 77,4
144 2081087 Farid Kardana S1 B Bandung 78 75 80 77,2
145 038/MESIR/DEPAG RI/VI/08 Annisa Nur Aisyah Annas S1 B Gorontalo 65 85 85 77
146 046 Muhammad Jamaluddin S1 B Jakarta 70 80 85 77
147 089 Hanif Ahmad Ansharullah S1 B Jakarta 65 90 75 77
148 110 Nuryakin S1 B Jakarta 75 80 75 77
149 133 Anas Nasrulloh S1 B Jakarta 60 100 65 77
150 159 Ahmad Rizqi Fathurrahman S1 B Jakarta 80 75 75 77
151 196 Muhammad Abduh Al-Baihaqi S1 B Jakarta 80 75 75 77
152 331 Waliyur Rahman S1 B Jakarta 90 65 75 77
153 013/BM-S1/IAIN MTR/2008 Muhtar Afandi S1 B Mataram 60 90 85 77
154 060 FAHRIZAL NASUTION S1 B Medan 61 94 75 77
155 2008001 Syamsudin S1 B Semarang 70 80 85 77
156 2008020 Fitrotul Khasanah S1 B Semarang 70 80 85 77
157 2008149 Agus Setiyawan S1 B Semarang 60 85 95 77
158 1019 Roichatul Jannah S1 B Surabaya 70 85 75 77
159 1088 Abdul Hamid S1 B Surabaya 80 75 75 77
160 1105 Sholihuddin S1 B Surabaya 80 75 75 77
161 1171 Fajar Rachmadhanih S1 B Surabaya 80 70 85 77
162 1202 Syaifuddin Zuhri S1 B Surabaya 70 80 85 77
163 08056 Siti Chozanah S1 B Yogyakarta 80 70 85 77
164 08057 Rasid Habibi Harahap S1 B Yogyakarta 85 70 75 77
165 2008070 M. Mardhatillah S1 B Semarang 80 75 74 76,8
166 TT/UIN-MKS/08/025 Risal S1 B Makasar 75 81 70 76,4
167 012 Ihsan Ahmad S1 B Pekanbaru 80 71 80 76,4
168 01/SCMA-S1/BJM 2008 Ahmad Siddiq S1 B Banjarmasin 75 78 75 76,2
169 050 HERIZA HAMRA KAMALAINI S1 B Medan 70 78 85 76,2
170 2081088 Muhammad Mas’ud S1 B Bandung 70 80 80 76
171 30 Khairunnisak S1 B Banda Aceh 75 75 80 76
172 2081084 Meta Saputra S1 B Bandung 70 80 80 76
173 2081145 As’ad Daroni S1 B Bandung 75 80 70 76
174 2081163 Hindri Alfani Wahyu Janah S1 B Bandung 70 80 80 76
175 2081176 Muhamad Irfai Muslim S1 B Bandung 70 80 80 76
176 039/MESIR/DEPAG RI/VI/08 Nurhuda Lagarusu S1 B Gorontalo 65 85 80 76
177 021 Ivan Darma Ekananta S1 B Jakarta 80 75 70 76
178 242 Zanaria S1 B Jakarta 80 75 70 76
179 340 Jejen Sukrillah S1 B Jakarta 65 90 70 76
180 023/BM-S1/IAIN MTR/2008 Abdul Hakim S1 B Mataram 70 80 80 76
181 027/BM-S1/IAIN MTR/2008 Mulyadi S1 B Mataram 70 80 80 76
182 055/BM-S1/IAIN MTR/2008 Yengki Saputra S1 B Mataram 80 70 80 76
183 057/BM-S1/IAIN MTR/2008 Oki Rabiawan S1 B Mataram 70 80 80 76
184 030 MAWADDAH S1 B Medan 70 80 80 76
185 035 NASRULLAH S1 B Medan 65 85 80 76
186 CBA/006/08 Muhammad Agus Setiawan S1 B Palembang 60 90 80 76
187 2008010 An-Nisa Fadlilah S1 B Semarang 75 75 80 76
188 2008146 Ubaidillah S1 B Semarang 65 85 80 76
189 2008168 Rifqy Alfianto S1 B Semarang 75 80 70 76
190 S2. 003 Musaba’ S1 B Semarang 80 70 80 76
191 1045 Ahmad Najib S1 B Surabaya 75 85 60 76
192 1207 Ismi Rusdiana S1 B Surabaya 70 80 80 76
193 08022 Faqih Ahmad S1 B Yogyakarta 85 70 70 76
194 08025 Anisah Nurul Sholihah S1 B Yogyakarta 70 75 90 76
195 035 Rahmad S1 B Pekanbaru 68 80 83 75,8
196 36 Ahmad Yani S1 B Banda Aceh 62 85 85 75,8
197 2008094 Angki Fauzan ‘alimi S1 B Semarang 65 85 78 75,6
198 032 MUHTADIL AMRI S1 B Medan 61 85 85 75,4
199 28 Mutmainnah S1 B Banda Aceh 80 70 75 75
200 2081021 Nuramin S1 B Bandung 85 70 65 75
201 2081069 AjiBakri S1 B Bandung 65 80 85 75
202 027 Razif S1 B Jakarta 75 80 65 75
203 240 Moch. Taufiq Hidayat S1 B Jakarta 55 100 65 75
204 288 Mardi Hadi S1 B Jakarta 90 60 75 75
205 325 Uswah Hasanah S1 B Jakarta 60 100 55 75
206 007/BM-S1/IAIN MTR/2008 Saufi Ahmadi S1 B Mataram 65 80 85 75
207 2008011 Siti Asrofiatun S1 B Semarang 75 75 75 75
208 1012 Tajun Nasher S1 B Surabaya 65 85 75 75
209 1034 Akhmad Maimun S1 B Surabaya 65 85 75 75
210 1187 Muhammad Affandi S1 B Surabaya 80 65 85 75
211 1196 Mamluatun Nafisah S1 B Surabaya 75 75 75 75
212 1214 Fakhruddin S1 B Surabaya 65 85 75 75
DEPARTEMEN AGAMA RI | PANITIA SELEKSI NASIONAL
BEASISWA DAN NON BEASISWA MESIR 2008
Page 3 of 17
Beasiswa (B)
Non Bea (NB) QURAN B.ARAB
TOTAL
LISAN (40%,20%)
NILAI
TULIS
(40%)
NO. NO.TES LOKAL NAMA JENJANG WILAYAH
213 093 SAFRAN HARAHAP S1 B Medan 53 91 86 74,8
214 059 RIDO FAUZY S1 B Medan 64 80 85 74,6
215 097 MUHAMMAD IKHSAN S1 B Medan 60 85 83 74,6
216 08 Muhammad Fakhrul Arrazi S1 B Banda Aceh 56 85 90 74,4
217 084/B/IAIN/-IB/08 Khairul Amal S1 B Padang 71 75 80 74,4
218 14 Darmawan S1 B Banda Aceh 45 95 90 74
219 2081036 Siti Fauziah S1 B Bandung 80 70 70 74
220 2081066 Alfan Najah S1 B Bandung 80 70 70 74
221 2081076 Dasep Sugandi S1 B Bandung 70 80 70 74
222 026 Charis Nashiruddin S1 B Jakarta 85 60 80 74
223 060 Agus Faisal Hamzah S1 B Jakarta 60 85 80 74
224 119 Maila Rasyidah S1 B Jakarta 70 75 80 74
225 137 Muhammad Assirri S1 B Jakarta 60 85 80 74
226 270 Andika Rahmad Abdullah S1 B Jakarta 70 75 80 74
227 319 Al Fithry Nurmillah S1 B Jakarta 80 70 70 74
228 344 Jaffar Siddiq S1 B Jakarta 95 60 60 74
229 345 Evi Maulida S1 B Jakarta 70 80 70 74
230 054/BM-S1/IAIN MTR/2008 Lukmanul Hakim S1 B Mataram 65 80 80 74
231 015 DALMAISYAH GEA S1 B Medan 60 85 80 74
232 CBA/023/08 Anna Musyarofah S1 B Palembang 65 80 80 74
233 002 Ahmad Asnur S1 B Pekanbaru 65 80 80 74
234 1003 Ahmad Hawasi S1 B Surabaya 85 60 80 74
235 1028 Risma Irfani S1 B Surabaya 65 85 70 74
236 1030 Pahizun S1 B Surabaya 65 85 70 74
237 1155 Ayu rahayu S1 B Surabaya 75 75 70 74
238 1190 Marlis Herni Afridah S1 B Surabaya 65 80 80 74
239 1204 Rahmansyah S1 B Surabaya 80 65 80 74
240 1205 Riswani Hamizatil F. S1 B Surabaya 80 70 70 74
241 1221 Muh. Zakki Amrulloh S1 B Surabaya 80 70 70 74
242 1223 Wirda Amirotul H. S1 B Surabaya 65 80 80 74
243 1227 Zainullah S1 B Surabaya 65 80 80 74
244 2008101 Eko Yulianto S1 B Semarang 75 72 75 73,8
245 39 M. Iskandar S1 B Banda Aceh 56 85 85 73,4
246 TT/UIN-MKS/08/026 Syamsuddin S1 B Makasar 70 76 75 73,4
247 008 NURBALQIS S1 B Medan 61 80 85 73,4
248 2081095 Heru Chairil Anwar S1 B Bandung 78 70 70 73,2
249 018 KHAIRUL AKMAL S1 B Medan 63 80 80 73,2
250 008 Azriil S1 B Pekanbaru 60 80 86 73,2
251 2008065 Muhammad Syukron S1 B Semarang 75 72 72 73,2
252 2081172 Abdurrokhim S1 B Bandung 80 70 65 73
253 2081186 Fuad Hasyim S1 B Bandung 55 80 95 73
254 035 Minbaul Jadid S1 B Jakarta 55 85 85 73
255 132 Ahmad Falah S1 B Jakarta 70 75 75 73
256 181 Dwi Asrita Peratiwi S1 B Jakarta 85 65 65 73
257 284 Ikhwan Adiwiyono S1 B Jakarta 70 75 75 73
258 339 Wira Pertiwi S1 B Jakarta 75 70 75 73
259 076 IRWANSYAH S1 B Medan 59 81 85 73
260 096 MUHAMMAD IQBAL S1 B Medan 60 80 85 73
261 CBA/001/08 Raden Ayu Lisna Hardin S1 B Palembang 65 80 75 73
262 CBA/020/08 Umi Hidayati S1 B Palembang 55 80 95 73
263 CBA/034/08 Abdurrahman S1 B Palembang 55 80 95 73
264 2008026 Ulfiya Nur Faiqoh S1 B Semarang 75 70 75 73
265 2008040 Abdul Aziz S1 B Semarang 75 70 75 73
266 2008041 Abdul Rohman Al Faruq S1 B Semarang 65 80 75 73
267 2008049 Aptian Surya Muammar S1 B Semarang 80 65 75 73
268 2008060 M. Fadzla Mujaddid A. S1 B Semarang 75 70 75 73
269 1092 Muammar S1 B Surabaya 70 80 65 73
270 1102 Ummu Aimanah S1 B Surabaya 65 85 65 73
271 1179 Muhammad Kholiq R S1 B Surabaya 70 80 65 73
272 1200 Binti Masruroh S1 B Surabaya 80 60 85 73
273 1218 Abdullah Farid S1 B Surabaya 65 80 75 73
274 049 FITRI MIRNAWATI S1 B Medan 57 79 91 72,6
275 084 NURHIDAYAH S1 B Medan 57 82 85 72,6
276 040 HENDRI IRAWAN S1 B Medan 64 80 75 72,6
277 077 FAHRI FAZAR S1 B Medan 54 90 75 72,6
278 036 Saiful Islami S1 B Pekanbaru 60 84 75 72,6
279 TT/UIN-MKS/08/027 Hamka Rasupit S1 B Makasar 75 66 80 72,4
280 022 AZMI RAUF HASIBUAN S1 B Medan 61 80 80 72,4
281 024 KHAIRUN NISAK S1 B Medan 61 80 80 72,4
282 046 M. KHAIRUL FUADI S1 B Medan 56 85 80 72,4
283 2008106 Aminuddin S1 B Semarang 80 64 74 72,4
284 2008114 Ihwanul Hakim Ali S1 B Semarang 75 70 72 72,4
DEPARTEMEN AGAMA RI | PANITIA SELEKSI NASIONAL
BEASISWA DAN NON BEASISWA MESIR 2008
Page 4 of 17
Beasiswa (B)
Non Bea (NB) QURAN B.ARAB
TOTAL
LISAN (40%,20%)
NILAI
TULIS
(40%)
NO. NO.TES LOKAL NAMA JENJANG WILAYAH
285 2008132 Ahmad Husaen Sastra N S1 B Semarang 65 78 76 72,4
286 41 Muhammad Farhan S1 B Banda Aceh 53 85 85 72,2
287 TT/UIN-MKS/08/023 Nidaul Islam S1 B Makasar 70 73 75 72,2
288 094 SADDAM HUSEIN LUBIS S1 B Medan 53 85 85 72,2
289 2008098 Muhammad Syaiful S1 B Semarang 65 78 75 72,2
290 2081011 Gilman Habibi S1 B Bandung 75 70 70 72
291 2081015 Sansan Ziaul Haq S1 B Bandung 80 70 60 72
292 2081020 Lastri Arum Sari S1 B Bandung 80 65 70 72
293 2081045 Laila Isyrina Afriani S1 B Bandung 75 70 70 72
294 2081053 Ujang Kurniawan S1 B Bandung 75 70 70 72
295 2081121 Badru Salam S1 B Bandung 85 60 70 72
296 2081169 Yudi Wahyudi S1 B Bandung 70 70 80 72
297 2081173 Siti Mutmainnah S1 B Bandung 70 80 60 72
298 034 Agung Wicaksono S1 B Jakarta 75 70 70 72
299 178 Nurul Fauziah S1 B Jakarta 70 80 60 72
300 243 Annisa Nr Fajrindy S1 B Jakarta 70 75 70 72
301 247 Moh. Deny Irawan S1 B Jakarta 85 60 70 72
302 287 Erhan Prahara S1 B Jakarta 90 55 70 72
303 289 Munif Afifuddin S1 B Jakarta 90 55 70 72
304 290 Ramlan Indra Jaya S1 B Jakarta 90 55 70 72
305 324 AlBadi S1 B Jakarta 60 90 60 72
306 048/BM-S1/IAIN MTR/2008 Hairul Anwar S1 B Mataram 50 90 80 72
307 061/BM-S1/IAIN MTR/2008 Abdul Qadir Jaelani S1 B Mataram 70 75 70 72
308 006 MUHAMMAD FIRDAUS S1 B Medan 60 80 80 72
309 021 M. IMAMUL UMAM LUBIS S1 B Medan 60 80 80 72
310 031 MARIA ULFA LUBIS S1 B Medan 60 80 80 72
311 CBA/008/08 HujjatulBalegha S1 B Palembang 55 90 70 72
312 CBA/024/08 Asma’ Husna S1 B Palembang 60 80 80 72
313 2008052 Fadillah Faya Sejati S1 B Semarang 80 65 70 72
314 1027 Inayatus Sholihah S1 B Surabaya 70 75 70 72
315 1065 Ridwan Febriyanto S1 B Surabaya 70 80 60 72
316 1093 Muhsin Mu’is S1 B Surabaya 90 50 80 72
317 1217 Akhmad Saefuddin S1 B Surabaya 70 75 70 72
318 1287 Shinta Alfani’ma S1 B Surabaya 65 80 70 72
319 1292 Umar Zakka S1 B Surabaya 65 90 50 72
320 1337 Akmir S1 B Surabaya 70 75 70 72
321 002 Dimas Fauzan S1 B Jakarta 75 75 60 72
322 033 Hasnawija S1 B Pekanbaru 63 76 80 71,6
323 066 SABITBERUTU S1 B Medan 60 80 78 71,6
324 CBA/029/08 Fitria Ulpa S1 B Palembang 59 80 80 71,6
325 2008104 Teguh Roby Kurniawan S1 B Semarang 70 70 78 71,6
326 03 Ibnu Rusydi S1 B Banda Aceh 56 85 75 71,4
327 037 RIZAL ALFIT JAYA S1 B Medan 58 80 80 71,2
328 2008069 M. Kamal S1 B Semarang 75 67 72 71,2
329 2008102 M. Zakky M. S1 B Semarang 75 68 70 71,2
330 42 Azwani Putra S1 B Banda Aceh 55 85 75 71
331 2081126 Fitran Irawan S1 B Bandung 70 75 65 71
332 034/MESIR/DEPAG RI/VI/08 Mohammad Awaludin Ui S1 B Gorontalo 55 80 85 71
333 140 Amaluddin Matangaji S1 B Jakarta 70 70 75 71
334 168 Noerman Fauzan Solehudin S1 B Jakarta 70 75 65 71
335 186 Rahmadani S1 B Jakarta 80 60 75 71
336 294 Nanda Pratama S1 B Jakarta 90 60 55 71
337 005/BM-S1/IAIN MTR/2008 M. Salehuddin S1 B Mataram 65 75 75 71
338 014 Iswahyudi S1 B Pekanbaru 75 70 65 71
339 2008042 Ahmad Roes S1 B Semarang 65 75 75 71
340 2008093 Ali Fikri S1 B Semarang 60 80 75 71
341 2008129 M. Ajib S1 B Semarang 70 70 75 71
342 2008143 Muhammad Asror S1 B Semarang 65 75 75 71
343 1050 Mubdi Darsi S1 B Surabaya 65 80 65 71
344 1066 Haris Firmansyah S1 B Surabaya 65 80 65 71
345 1081 Nasron Aziza Sirmy S1 B Surabaya 80 65 65 71
346 1148 Bahirul Amali S1 B Surabaya 80 60 75 71
347 1199 Munauwaroh S1 B Surabaya 65 75 75 71
348 08001 Ghias Misykatulloh S1 B Yogyakarta 90 50 75 71
349 009 SAIFUL AMRI S1 B Medan 57 80 80 70,8
350 029 MUKHLIS FERDIANSYAH S1 B Medan 57 80 80 70,8
351 34 Akhir Mali S1 B Banda Aceh 59 80 75 70,6
352 TT/UIN-MKS/08/018 Muassir S1 B Makasar 70 69 75 70,6
353 CBA/021/08 Muhammad Syahroni S1 B Palembang 59 80 75 70,6
354 05 Mawaddah S1 B Banda Aceh 56 80 80 70,4
355 27 M. Maimun AR S1 B Banda Aceh 56 85 70 70,4
356 013 M.BADRUL LAIL S1 B Medan 56 80 80 70,4
DEPARTEMEN AGAMA RI | PANITIA SELEKSI NASIONAL
BEASISWA DAN NON BEASISWA MESIR 2008
Page 5 of 17
Beasiswa (B)
Non Bea (NB) QURAN B.ARAB
TOTAL
LISAN (40%,20%)
NILAI
TULIS
(40%)
NO. NO.TES LOKAL NAMA JENJANG WILAYAH
357 014 AMINATI S1 B Medan 56 80 80 70,4
358 033 ZUL FADHLI S1 B Medan 56 80 80 70,4
359 036 ABDUL HARIS S1 B Medan 56 80 80 70,4
360 2008121 M. Nur Hasan S1 B Semarang 80 60 72 70,4
361 2081093 Nurlilah S1 B Bandung 60 80 70 70
362 2081125 Anggera Hermawan S1 B Bandung 65 70 80 70
363 2081171 Kharis Khabibi S1 B Bandung 70 70 70 70
364 2081182 Busrol Karim Jazuli S1 B Bandung 80 60 70 70
365 068 Abdul Romdona S1 B Jakarta 60 75 80 70
366 083 Ahmad Sahal S1 B Jakarta 70 70 70 70
367 088 Asep Ramadani S1 B Jakarta 70 70 70 70
368 090 Fahrurrozi S1 B Jakarta 70 70 70 70
369 128 Mujahidah Iffatin Nuqsah S1 B Jakarta 50 90 70 70
370 139 Yuqos Aditanas S1 B Jakarta 75 65 70 70
371 328 Yusroh S1 B Jakarta 70 70 70 70
372 008/BM-S1/IAIN MTR/2008 Nurwahidah S1 B Mataram 65 75 70 70
373 010/BM-S1/IAIN MTR/2008 L. Hadi Irwan S1 B Mataram 70 70 70 70
374 015/BM-S1/IAIN MTR/2008 Zakiya Mubarrak S1 B Mataram 55 80 80 70
375 056 RISVAN HADI S1 B Medan 65 70 80 70
376 030 Samudra Ilmi S1 B Pekanbaru 65 75 70 70
377 2008028 Umi Hani’ah S1 B Semarang 70 65 80 70
378 2008071 M. Syukri S1 B Semarang 65 74 72 70
379 2008103 Ibadurrahman S1 B Semarang 70 70 70 70
380 2008150 Muhammad Ismail S1 B Semarang 60 80 70 70
381 1006 Putro Suryonegoro S1 B Surabaya 65 70 80 70
382 1067 Zahroh Nadlifah S1 B Surabaya 65 80 60 70
383 1123 Nur Chasanah S1 B Surabaya 90 50 70 70
384 1126 Miftakhul Nikmah S1 B Surabaya 85 50 80 70
385 1159 Faizul Hanif Mahfud S1 B Surabaya 70 65 80 70
386 1198 A’yunina Mahanani S1 B Surabaya 65 70 80 70
387 1291 Atho’ Wirahman S1 B Surabaya 65 80 60 70
388 1314 Dewi Anggraini S1 B Surabaya 80 70 50 70
389 1342 Miftachul Jannah S1 B Surabaya 75 65 70 70
390 003 Reza Rizki. F S1 B Jakarta 70 70 70 70
391 11 Abdul Hadi S1 B Banda Aceh 53 84 75 69,8
392 2008124 Muh. Riqza Mu’tada S1 B Semarang 70 68 72 69,6
393 028 AMWIN PRABUDI SITORUS S1 B Medan 54 80 80 69,6
394 055 ZULHAM HIDAYAT S1 B Medan 75 60 78 69,6
395 TT/UIN-MKS/08/014 Asdi Kurnia Kamal S1 B Makasar 65 76 65 69,4
396 2008118 Arif Firdaus Lazuardi S1 B Semarang 65 70 77 69,4
397 2008127 Syaifuddin Zuhri S1 B Semarang 55 80 77 69,4
398 2081067 Muhammad Hudzaifah S1 B Bandung 78 60 70 69,2
399 2081097 Nurhasan S1 B Bandung 68 70 70 69,2
400 2081127 Irfan Anshari S1 B Bandung 68 70 70 69,2
401 012 TEUKU MASBUDI S1 B Medan 53 80 80 69,2
402 020 KHAIRULBAHRI NST S1 B Medan 53 80 80 69,2
403 062/B/IAIN/-IB/08 Ira Aniati S1 B Padang 58 75 80 69,2
404 132/B/IAIN/-IB/08 Jasriwaldi S1 B Padang 63 75 70 69,2
405 036/MESIR/DEPAG RI/VI/08 Suharia Sarif S1 B Gorontalo 60 75 75 69
406 099 Muhammad Rizal S1 B Jakarta 80 60 65 69
407 124 Mahfudin S1 B Jakarta 60 75 75 69
408 134 Wildan Ibnu Syahid S1 B Jakarta 70 70 65 69
409 342 Syifa Fuadiyah. Azzahro Al Insan S1 B Jakarta 75 70 55 69
410 017/BM-S1/IAIN MTR/2008 Habib Alwi S1 B Mataram 70 70 65 69
411 064/BM-S1/IAIN MTR/2008 Biham S1 B Mataram 70 70 65 69
412 023 FAZNIR SYAM HAREFA S1 B Medan 45 85 85 69
413 CBA/004/08 Wahidul Kholis Assaumi S1 B Palembang 55 80 75 69
414 021 M. Rohdi Aulia S1 B Pekanbaru 85 60 55 69
415 2008009 Vahrul AdhiBudiawan S1 B Semarang 65 70 75 69
416 2008047 Akbar Mujaddid S1 B Semarang 75 60 75 69
417 2008054 Fajar Miftahurrohman S1 B Semarang 75 60 75 69
418 2008119 Kholid Abdullah S1 B Semarang 65 70 75 69
419 2008145 Zaenal Hakim S1 B Semarang 60 75 75 69
420 2008148 Muh. Naufal Wafi S1 B Semarang 55 80 75 69
421 1122 Muhammad Afif Attabaroh S1 B Surabaya 65 75 65 69
422 1186 Didik Suhartono S1 B Surabaya 65 75 65 69
423 1247 Ahmad Haris M S1 B Surabaya 70 70 65 69
424 1257 Farid Ahmad Riyanto S1 B Surabaya 65 75 65 69
425 1284 Aziz Miftahus Surur S1 B Surabaya 65 75 65 69
426 1318 Nurulia Azizah S1 B Surabaya 65 75 65 69
427 08058 Muhammad Hasbi S1 B Yogyakarta 80 60 65 69
428 03/SCMA-S1/BJM 2008 Syamsi Wal Qamar S1 B Banjarmasin 70 67 68 68,4
DEPARTEMEN AGAMA RI | PANITIA SELEKSI NASIONAL
BEASISWA DAN NON BEASISWA MESIR 2008
Page 6 of 17
Beasiswa (B)
Non Bea (NB) QURAN B.ARAB
TOTAL
LISAN (40%,20%)
NILAI
TULIS
(40%)
NO. NO.TES LOKAL NAMA JENJANG WILAYAH
429 001 RABBI RADHIA S1 B Medan 51 80 80 68,4
430 32 Al Kazwini, MN S1 B Banda Aceh 53 80 75 68,2
431 38 Fatnidar S1 B Banda Aceh 53 80 75 68,2
432 058 MARDANI S1 B Medan 60 70 81 68,2
433 2008128 Ibadurrahman S1 B Semarang 55 78 75 68,2
434 2081002 IhsanBaihaqi S1 B Bandung 80 60 60 68
435 2081013 Delita Septia S1 B Bandung 70 70 60 68
436 2081016 Agus Joharudin S1 B Bandung 75 70 50 68
437 2081051 Ema Nurhalimah S1 B Bandung 70 70 60 68
438 2081054 Yusuf Priadi S1 B Bandung 70 70 60 68
439 2081100 Miftahul Ulum S1 B Bandung 60 75 70 68
440 2081133 Rinto Sudiro S1 B Bandung 60 75 70 68
441 2081135 Anwar Asyari S1 B Bandung 75 60 70 68
442 2081140 Mimin Aminah S1 B Bandung 80 60 60 68
443 2081149 Indah Ihdal Hasmayayin S1 B Bandung 80 60 60 68
444 2081152 Ratna Eka Sari Peberianti S1 B Bandung 80 60 60 68
445 235 Aulia Ulfah S1 B Jakarta 60 80 60 68
446 014/BM-S1/IAIN MTR/2008 Sopian Hadi S1 B Mataram 50 80 80 68
447 037/BM-S1/IAIN MTR/2008 SaifulBaharudin Nasir S1 B Mataram 70 70 60 68
448 051/BM-S1/IAIN MTR/2008 Rima sukmawati S1 B Mataram 60 75 70 68
449 063/BM-S1/IAIN MTR/2008 Nuril Azmi S1 B Mataram 70 70 60 68
450 009 Fadilah Rahmi S1 B Pekanbaru 60 70 80 68
451 2008045 Ahmad Mawarzi Manan S1 B Semarang 75 60 70 68
452 2008053 Fahmi Rizki Ramadani S1 B Semarang 70 65 70 68
453 2008116 Risang Arif Wijanarko S1 B Semarang 75 60 70 68
454 2008131 M. Zaenuddin S1 B Semarang 55 77 76 68
455 1044 Khoirul Anam S1 B Surabaya 80 50 80 68
456 1057 Dwi Yuni Antini S1 B Surabaya 65 75 60 68
457 1090 HafidBahar S1 B Surabaya 85 50 70 68
458 1145 Moh. Zahirul Alim S1 B Surabaya 80 50 80 68
459 1201 Nailis Sa’adah S1 B Surabaya 65 70 70 68
460 1212 Rifqi Garaudy S1 B Surabaya 65 75 60 68
461 1213 Siti Marfuah S1 B Surabaya 65 65 80 68
462 1260 Muhyiddin S1 B Surabaya 80 55 70 68
463 1327 Islahuddin Fahmi S1 B Surabaya 70 65 70 68
464 1334 Rahana Hanif S1 B Surabaya 80 65 50 68
465 04 Ahmad Riabatullah S1 B Jakarta 75 60 70 68
466 15/SCMA-S1/BJM 2008 Muhammad Sya’bani S1 B Banjarmasin 67 70 65 67,8
467 109/B/IAIN/-IB/08 Syahron Arif S1 B Padang 57 75 75 67,8
468 2008133 Ulil AlBab S1 B Semarang 55 77 75 67,8
469 038 Tasri Sugandi S1 B Pekanbaru 50 81 75 67,4
470 31 Fauziah, MN S1 B Banda Aceh 53 75 80 67,2
471 37 Safri S1 B Banda Aceh 53 75 80 67,2
472 013 Ilman Suhedi S1 B Pekanbaru 70 68 60 67,2
473 2081027 Fahmy Farid Purnama S1 B Bandung 70 65 65 67
474 2081101 Ahmad Fauzi Ridwan S1 B Bandung 55 75 75 67
475 032/MESIR/DEPAG RI/VI/08 Abdul Haris Ap. Moha S1 B Gorontalo 55 70 85 67
476 084 Ati’ati Yatanni’mah S1 B Jakarta 70 60 75 67
477 144 M. Tatan Taftazani S1 B Jakarta 60 70 75 67
478 281 Helmi Mutakhin S1 B Jakarta 70 65 65 67
479 006/BM-S1/IAIN MTR/2008 Toto Irwanto S1 B Mataram 65 70 65 67
480 CBA/002/08 Sutri Ayu S1 B Palembang 55 80 65 67
481 CBA/068/08 Sari Sarinah S1 B Palembang 55 80 65 67
482 2008007 Muhammad Nur Kholis S1 B Semarang 65 65 75 67
483 2008027 Isna Ulya Azizah S1 B Semarang 65 65 75 67
484 2008113 M. Ficky Maelacy W. S1 B Semarang 60 70 75 67
485 2008144 Chida Hidayati S1 B Semarang 60 70 75 67
486 2008164 Reza Khamdani S1 B Semarang 60 70 75 67
487 1040 Abdullah Maisuur S1 B Surabaya 80 50 75 67
488 1082 Anik Wijiastutik S1 B Surabaya 60 75 65 67
489 1197 Elnysa Finda Y. S1 B Surabaya 65 65 75 67
490 1206 Mukhammad Anwar D. S1 B Surabaya 65 70 65 67
491 1338 MuflihatulBariroh S1 B Surabaya 65 70 65 67
492 08023 Muh Lathifatun Na’im S1 B Yogyakarta 70 65 65 67
493 08047 Achmad Manshorur S1 B Yogyakarta 80 45 85 67
494 064 ARDIANSYAH S1 B Medan 54 78 70 66,8
495 29 Kuntari Madchaini S1 B Banda Aceh 67 65 70 66,8
496 002 MAYSAR0H SURBAKTI S1 B Medan 47 80 80 66,8
497 003 LAILA HUSNA S1 B Medan 47 80 80 66,8
498 062 MUHAMMAD FERI NADLI S1 B Medan 67 60 80 66,8
499 13/SCMA-S1/BJM 2008 Siti Maryam S1 B Banjarmasin 63 70 67 66,6
500 CBA/022/08 Ridwan Aris S1 B Palembang 59 80 55 66,6
DEPARTEMEN AGAMA RI | PANITIA SELEKSI NASIONAL
BEASISWA DAN NON BEASISWA MESIR 2008
Page 7 of 17
Beasiswa (B)
Non Bea (NB) QURAN B.ARAB
TOTAL
LISAN (40%,20%)
NILAI
TULIS
(40%)
NO. NO.TES LOKAL NAMA JENJANG WILAYAH
501 04 Machzumy S1 B Banda Aceh 56 75 70 66,4
502 2008089 Muh. Irhas Darojat S1 B Semarang 65 65 72 66,4
503 295 Ahmad Zianul F S1 B Jakarta 78 60 55 66,2
504 057 M AKHYAR HARAHAP S1 B Medan 73 55 75 66,2
505 2008092 Ahmad Roes S1 B Semarang 60 68 75 66,2
506 35 Tanti Popina S1 B Banda Aceh 55 75 70 66
507 2081048 CecepBambang R S1 B Bandung 75 60 60 66
508 2081129 Hamzah S1 B Bandung 55 75 70 66
509 2081130 Wahyu Heriyawan S1 B Bandung 60 70 70 66
510 2081167 Rian Hariansyah S1 B Bandung 65 65 70 66
511 2081174 Nita Qonita S1 B Bandung 75 60 60 66
512 2081185 Nina Noviana S1 B Bandung 70 60 70 66
513 048 Ahmad Fausih S1 B Jakarta 70 60 70 66
514 102 AchmadBadrus Surur Shochih S1 B Jakarta 60 70 70 66
515 121 Tajul Arifin S1 B Jakarta 60 70 70 66
516 131 Ukhrowiyah S1 B Jakarta 50 85 60 66
517 199 Abdul Rosyid M. Abdullah S1 B Jakarta 60 80 50 66
518 321 Khafidhotul Millah S1 B Jakarta 70 70 50 66
519 341 Siti Anis Wahdah S1 B Jakarta 80 55 60 66
520 TT/UIN-MKS/08/019 Muhammad Idrus S1 B Makasar 60 80 50 66
521 020/BM-S1/IAIN MTR/2008 Muhammad Mansyur S1 B Mataram 60 70 70 66
522 025/BM-S1/IAIN MTR/2008 Ahmah Husaini S1 B Mataram 70 65 60 66
523 032/BM-S1/IAIN MTR/2008 Ahyar Rasyidi S1 B Mataram 50 80 70 66
524 062/BM-S1/IAIN MTR/2008 Ahlil S1 B Mataram 60 75 60 66
525 2008021 Atik Hidayati S1 B Semarang 60 65 80 66
526 2008056 Fatiq Jundullah S1 B Semarang 70 60 70 66
527 2008063 Muh. Shohibul Umam S1 B Semarang 60 68 74 66
528 2008105 Ibnu Ngato S1 B Semarang 70 60 70 66
529 2008108 Fahmi Lubab S1 B Semarang 70 60 70 66
530 2008117 M. Hendri Al Farouq S1 B Semarang 70 60 70 66
531 2008136 Ahmad Sa’adi Maulana S1 B Semarang 70 60 70 66
532 1024 Imam Erianto S1 B Surabaya 65 75 50 66
533 1052 Zainal Abidin S1 B Surabaya 85 50 60 66
534 1060 Muslihah S1 B Surabaya 65 70 60 66
535 1114 A. Nurul Huda S1 B Surabaya 65 75 50 66
536 1120 Abdul Kholik S1 B Surabaya 80 50 70 66
537 1124 Yumi Qomariyah S1 B Surabaya 75 60 60 66
538 1181 M.Babas Abbas karim S1 B Surabaya 65 75 50 66
539 1210 Cigoe Irahan S1 B Surabaya 65 70 60 66
540 1230 Ana Oktavia Isna F S1 B Surabaya 70 65 60 66
541 1265 YazidBusthomi S1 B Surabaya 85 50 60 66
542 1320 Nur Afidatul Maulidiyah S1 B Surabaya 70 60 70 66
543 1321 Ahmad Syauqi Z. S1 B Surabaya 65 70 60 66
544 1347 Siti Stuwaibatu aslamiyah S1 B Surabaya 80 60 50 66
545 08003 Fissilmi Hamida S1 B Yogyakarta 90 40 70 66
546 08038 Ika Ratnawati S1 B Yogyakarta 65 70 60 66
547 099/B/IAIN/-IB/08 Fadlur Rahman S1 B Padang 42 80 85 65,8
548 022 Martina Pumasari S1 B Pekanbaru 70 63 62 65,6
549 01 Azmi S1 B Banda Aceh 49 75 80 65,6
550 09 Muhibussabri S1 B Banda Aceh 49 75 80 65,6
551 24 Muhammad Hanafiah S1 B Banda Aceh 59 75 60 65,6
552 12/SCMA-S1/BJM 2008 A. Sadeli Alfansuri S1 B Banjarmasin 65 67 64 65,6
553 CBA/009/08 Diah Sukinah S1 B Palembang 59 70 70 65,6
554 TT/UIN-MKS/08/002 Muhammad Idzhar S1 B Makasar 80 41 85 65,4
555 TT/UIN-MKS/08/30 Ahmad Rayyani S1 B Makasar 75 51 75 65,4
556 2081004 Nadir Muharam A.R S1 B Bandung 83 50 60 65,2
557 10/SCMA-S1/BJM 2008 Midi AS S1 B Banjarmasin 65 67 61 65
558 226 Siti Khoirunnisa S1 B Jakarta 70 60 65 65
559 045/BM-S1/IAIN MTR/2008 Rafiuddin S1 B Mataram 55 70 75 65
560 CBA/031/08 Oktiviensi Widyawati S1 B Palembang 60 70 65 65
561 2008004 MuklisBudi Utomo S1 B Semarang 60 65 75 65
562 2008033 Agus Mawardi S1 B Semarang 65 60 75 65
563 2008036 Ahmad Subhan S1 B Semarang 60 65 75 65
564 2008055 Farhat Ali Umar S1 B Semarang 60 65 75 65
565 2008141 Nur Isro’ Hidayati S1 B Semarang 55 70 75 65
566 2008172 Agus Haryanto S1 B Semarang 55 70 75 65
567 1063 Nurul Robi’atul Adawiyah S1 B Surabaya 65 65 65 65
568 1208 Abdi Negara S1 B Surabaya 80 50 65 65
569 1235 Ma’rifatul Khoni’ah S1 B Surabaya 80 50 65 65
570 1238 Miftahul Jannah S1 B Surabaya 80 50 65 65
571 1288 Nabila Nurul Hawa S1 B Surabaya 65 65 65 65
572 1328 Miftahul Arifuddin S1 B Surabaya 80 50 65 65
DEPARTEMEN AGAMA RI | PANITIA SELEKSI NASIONAL
BEASISWA DAN NON BEASISWA MESIR 2008
Page 8 of 17
Beasiswa (B)
Non Bea (NB) QURAN B.ARAB
TOTAL
LISAN (40%,20%)
NILAI
TULIS
(40%)
NO. NO.TES LOKAL NAMA JENJANG WILAYAH
573 100/B/IAIN/-IB/08 Oktavia Libra S1 B Padang 67 60 70 64,8
574 CBA/062/08 Ulfi Hamidah S1 B Palembang 59 70 65 64,6
575 40 Devi Intan Purnawan S1 B Banda Aceh 56 70 70 64,4
576 2008134 Ahmad Muwaffiq S1 B Semarang 60 65 72 64,4
577 2008138 Putri Rahmi Fatmawati S1 B Semarang 60 65 72 64,4
578 2081005 Ali Nasirudin S1 B Bandung 85 50 50 64
579 2081014 Lukmanul Hakim S1 B Bandung 75 60 50 64
580 2081098 Rachma Zainul Fikri S1 B Bandung 60 70 60 64
581 2081122 Dede Asyadu Rafiq S1 B Bandung 65 60 70 64
582 2081123 Gan-gan Sayid Mikdad S1 B Bandung 65 60 70 64
583 2081137 Fahrul Aziz I S1 B Bandung 70 60 60 64
584 2081139 Asep Suryana S1 B Bandung 75 50 70 64
585 2081148 Risma Rahmawati S1 B Bandung 70 60 60 64
586 2081165 Zaenal Aripin S1 B Bandung 70 60 60 64
587 031 Suryana Hasan S1 B Jakarta 65 55 80 64
588 050 Emet Ahmad Chotib S1 B Jakarta 50 70 80 64
589 198 Supian Suri S1 B Jakarta 75 50 70 64
590 222 Andri Priyatna S1 B Jakarta 60 70 60 64
591 040/BM-S1/IAIN MTR/2008 Afharurrozi S1 B Mataram 60 70 60 64
592 068 ASKUR AMIN S1 B Medan 60 60 80 64
593 074 TAHMID HALAWA S1 B Medan 60 60 80 64
594 090/B/IAIN/-IB/08 Rian Cupika S1 B Padang 60 70 60 64
595 2008006 Ishlachuddin Al Mubarok S1 B Semarang 65 60 70 64
596 2008018 Faizin S1 B Semarang 60 65 70 64
597 2008025 Anik Khotul Afifah S1 B Semarang 60 65 70 64
598 2008057 Futuhi S1 B Semarang 65 60 70 64
599 1119 Muhammad Fitriansyah S1 B Surabaya 65 65 60 64
600 1134 Fania S1 B Surabaya 70 50 80 64
601 1229 Mochamad Charis H. S1 B Surabaya 80 50 60 64
602 1234 Laili Yati S1 B Surabaya 70 60 60 64
603 1305 Ahmad Firman Maulana S1 B Surabaya 65 65 60 64
604 1324 Moch. Ali Ridlo S1 B Surabaya 75 50 70 64
605 1326 Ardina Jazilah S1 B Surabaya 65 60 70 64
606 08030 Attabik Hasan Ma’ruf S1 B Yogyakarta 60 65 70 64
607 06 Bustami S1 B Banda Aceh 49 75 70 63,6
608 07 Ziyaush Shabri S1 B Banda Aceh 49 75 70 63,6
609 070 MUHAMMAD ANWARUDDIN NST S1 B Medan 60 60 78 63,6
610 CBA/036/08 Ima Luailia S1 B Palembang 59 70 60 63,6
611 18 Robbi Yanta S1 B Banda Aceh 56 65 75 63,4
612 16/SCMA-S1/BJM 2008 Husnul Mujahidi S1 B Banjarmasin 60 68 61 63,4
613 TT/UIN-MKS/08/010 Muh. Khaidir Luthfi AS S1 B Makasar 75 51 65 63,4
614 09/SCMA-S1/BJM 2008 M. Taslimurrahman S1 B Banjarmasin 63 65 60 63,2
615 2008126 Siti Mubarokah S1 B Semarang 55 67 72 63,2
616 2081099 Usep Hendra Raksana S1 B Bandung 60 65 65 63
617 041 Achmad Wahyudin S1 B Jakarta 70 50 75 63
618 066 Mutawalli Assya’rowi S1 B Jakarta 55 70 65 63
619 052/BM-S1/IAIN MTR/2008 Muhali S1 B Mataram 55 70 65 63
620 067 BUSTOMI FAISAL HASIBUAN S1 B Medan 60 60 75 63
621 CBA/003/08 Vivi Indah Sari S1 B Palembang 55 70 65 63
622 CBA/026/08 Nurul Lathifah S1 B Palembang 55 70 65 63
623 CBA/027/08 Ahmad Syaefullah S1 B Palembang 55 70 65 63
624 CBA/030/08 Ellin Erwina S1 B Palembang 55 70 65 63
625 CBA/032/08 Suyadi S1 B Palembang 55 70 65 63
626 CBA/065/08 Trisma Esa S1 B Palembang 55 70 65 63
627 2008019 Ali Sadikin S1 B Semarang 55 65 75 63
628 1068 Moh. Sadik S1 B Surabaya 60 60 75 63
629 1274 Moch.Rifqi Junaedi S1 B Surabaya 65 60 65 63
630 1286 Dessy Nurmalasari S1 B Surabaya 65 60 65 63
631 08035 Dimas Prasetyo S1 B Yogyakarta 70 50 75 63
632 22 Zakiyatul Faizah S1 B Banda Aceh 59 65 65 62,6
633 075 AMRIN FAUZI ZEBUA S1 B Medan 64 55 75 62,6
634 CBA/018/08 Muhammad Iqbal S1 B Palembang 59 70 55 62,6
635 07/SCMA-S1/BJM 2008 Rahmani. N S1 B Banjarmasin 62 64 60 62,4
636 TT/UIN-MKS/08/020 Ahmad Amiruddin S1 B Makasar 65 56 70 62,4
637 TT/UIN-MKS/08/013 Muh. Nur Alam Muhadjir S1 B Makasar 70 48 75 62,2
638 052/B/IAIN/-IB/08 Husnal Akmal S1 B Padang 43 75 75 62,2
639 2081023 Mulkan Fathurrahman S1 B Bandung 75 50 60 62
640 2081038 Abdul Wahid S1 B Bandung 70 50 70 62
641 2081039 Diding Supyandi S1 B Bandung 80 50 50 62
642 2081047 Muhamad Umar S1 B Bandung 65 60 60 62
643 2081058 Farid Ramdhan S1 B Bandung 60 60 70 62
644 2081075 Sri Annisa Sabariah S1 B Bandung 60 60 70 62
DEPARTEMEN AGAMA RI | PANITIA SELEKSI NASIONAL
BEASISWA DAN NON BEASISWA MESIR 2008
Page 9 of 17
Beasiswa (B)
Non Bea (NB) QURAN B.ARAB
TOTAL
LISAN (40%,20%)
NILAI
TULIS
(40%)
NO. NO.TES LOKAL NAMA JENJANG WILAYAH
645 2081089 Haidar Mustofa S1 B Bandung 65 60 60 62
646 2081136 M. Ihsan Syamsul A S1 B Bandung 60 60 70 62
647 2081164 Giapril Doni, S.Sp S1 B Bandung 75 50 60 62
648 2081175 Eni Nur’aini S1 B Bandung 65 60 60 62
649 2081180 Azkia Ramdhani Fasda Putra S1 B Bandung 55 60 80 62
650 122 Amir Hamzah S1 B Jakarta 50 70 70 62
651 129 Abdul Rahman S1 B Jakarta 50 70 70 62
652 138 Fahmi Azhar S1 B Jakarta 50 70 70 62
653 307 Abd. Muhaimin S1 B Jakarta 65 60 60 62
654 036/BM-S1/IAIN MTR/2008 Lalu Abdul Hafiz S1 B Mataram 70 60 50 62
655 053/BM-S1/IAIN MTR/2008 Lailin Hijriani S1 B Mataram 65 60 60 62
656 123/B/IAIN/-IB/08 Marjanah S1 B Padang 35 90 60 62
657 CBA/044/08 Febreanti S1 B Palembang 55 70 60 62
658 011 Icha Maisyarah S1 B Pekanbaru 70 50 70 62
659 2008003 Nurudin Mahmudi S1 B Semarang 60 60 70 62
660 2008008 Anshori Rosyid S1 B Semarang 60 60 70 62
661 2008024 Mira Khumairoh S1 B Semarang 60 60 70 62
662 2008030 Al Arofah S1 B Semarang 55 65 70 62
663 2008031 Lilik Umi Nasriyah S1 B Semarang 50 70 70 62
664 2008110 M. Jasmani S1 B Semarang 60 60 70 62
665 2008111 Ilmuna Haidaroh S1 B Semarang 60 60 70 62
666 2008123 Khasanudin S1 B Semarang 55 65 70 62
667 1064 M. Ichsan Effendi S1 B Surabaya 80 50 50 62
668 1127 Nurhidayati S1 B Surabaya 70 50 70 62
669 1139 Nanggara Prasetyanto S1 B Surabaya 70 50 70 62
670 1149 Mohammad Ismail S1 B Surabaya 65 60 60 62
671 1182 Haris Abdullah Hakim S1 B Surabaya 60 70 50 62
672 1215 Moh. Zulfikar T.N. S1 B Surabaya 65 60 60 62
673 1219 Muhammad Shodiq S1 B Surabaya 65 60 60 62
674 1240 EndroBasuki S1 B Surabaya 65 60 60 62
675 1311 Caesar Riyadlo Walad S1 B Surabaya 70 60 50 62
676 1322 Fifin Ardila Setyaningrum S1 B Surabaya 65 65 50 62
677 1346 Zaiher Syach S1 B Surabaya 65 65 50 62
678 1349 Sulis Setyowati S1 B Surabaya 65 65 50 62
679 08031 Fuji Kusuma Adynata S1 B Yogyakarta 55 70 60 62
680 092 MESRAWANI S1 B Medan 49 70 71 61,8
681 08/SCMA-S1/BJM 2008 Ahmad Marzuki S1 B Banjarmasin 65 60 59 61,8
682 17 Ansar S1 B Banda Aceh 49 65 80 61,6
683 33 Leni Rahmayani S1 B Banda Aceh 59 60 70 61,6
684 19 M. Khusni Adam S1 B Banda Aceh 56 60 75 61,4
685 14/SCMA-S1/BJM 2008 Muhammad S1 B Banjarmasin 57 67 58 61,2
686 04/SCMA-S1/BJM 2008 Ahmad Jumaidi S1 B Banjarmasin 61 60 63 61
687 2081010 Ahmad Hidayat S1 B Bandung 60 60 65 61
688 2081090 Munawir S1 B Bandung 60 60 65 61
689 123 Marhani Erawan S1 B Jakarta 40 75 75 61
690 205 Aziz Azmi S1 B Jakarta 60 60 65 61
691 CBA/037/08 Ulqia Khusnia S1 B Palembang 55 70 55 61
692 CBA/058/08 Ahmad Mukarron S1 B Palembang 55 70 55 61
693 CBA/084/08 Arfan Afif Muthahhari S1 B Palembang 65 60 55 61
694 015 Jarini Jeli Jeni S1 B Pekanbaru 55 65 65 61
695 2008002 Naelatut Thoyyibah S1 B Semarang 55 60 75 61
696 2008090 M. Nuruddin S1 B Semarang 55 62 71 61
697 1048 Muhammad Arif Hendarto S1 B Surabaya 70 50 65 61
698 1083 Zuhrotul Malachah S1 B Surabaya 70 50 65 61
699 1121 Alfian Ali Sandy S1 B Surabaya 70 50 65 61
700 1285 Miftahul Khoiri S1 B Surabaya 65 60 55 61
701 1336 Ira Chandra Puspita S1 B Surabaya 80 40 65 61
702 085 M. SOPIYAN S1 B Medan 59 60 66 60,8
703 2008147 Nadzif Shihabuddin S1 B Semarang 55 62 70 60,8
704 16 Muksalmina S1 B Banda Aceh 49 65 75 60,6
705 26 Ari Miharja S1 B Banda Aceh 49 65 75 60,6
706 CBA/033/08 Lisnawati S1 B Palembang 59 60 65 60,6
707 TT/UIN-MKS/08/003 Ahmad Ridha S1 B Makasar 70 46 70 60,4
708 039 Wandi S1 B Pekanbaru 45 76 60 60,4
709 2008142 Husnul Huda S1 B Semarang 50 65 72 60,4
710 02/SCMA-S1/BJM 2008 Ahmad Faridi S1 B Banjarmasin 60 60 61 60,2
711 051 MULIANA NASUTION S1 B Medan 66 45 78 60
712 2081018 Nuny Qalbiy Khasian S1 B Bandung 60 60 60 60
713 2081028 Supiyan Hadi S1 B Bandung 65 60 50 60
714 2081046 Dimas Masduki S1 B Bandung 65 60 50 60
715 2081049 M. Iqbal Fathurrahman S1 B Bandung 70 50 60 60
716 2081134 Ahmad Hamdani S1 B Bandung 50 60 80 60
DEPARTEMEN AGAMA RI | PANITIA SELEKSI NASIONAL
BEASISWA DAN NON BEASISWA MESIR 2008
Page 10 of 17
Beasiswa (B)
Non Bea (NB) QURAN B.ARAB
TOTAL
LISAN (40%,20%)
NILAI
TULIS
(40%)
NO. NO.TES LOKAL NAMA JENJANG WILAYAH
717 2081138 Dedi Hendra Abdullah S1 B Bandung 75 40 70 60
718 197 Shinta Destiyana S1 B Jakarta 60 60 60 60
719 310 Anis Fuad S1 B Jakarta 70 50 60 60
720 016/BM-S1/IAIN MTR/2008 Syafiuddin S1 B Mataram 60 60 60 60
721 044 MASRIONO LUBIS S1 B Medan 25 85 80 60
722 CBA/028/08 Nurrahmaniah S1 B Palembang 55 60 70 60
723 CBA/083/08 Ahmad Rifa’i S1 B Palembang 60 60 60 60
724 2008013 Masdar S1 B Semarang 55 60 70 60
725 2008023 Nur Aula Muflichah S1 B Semarang 50 65 70 60
726 2008032 Ali Rofiq S1 B Semarang 55 60 70 60
727 2008039 Muhammad Misfuqul Iqbal S1 B Semarang 50 65 70 60
728 2008096 Miftahuddin S1 B Semarang 55 60 70 60
729 2008107 Fitria Zuni Astutik S1 B Semarang 50 65 70 60
730 2008135 Luthfi Nugroho S1 B Semarang 55 60 70 60
731 2008139 M. Nanang Fahlevi S1 B Semarang 55 60 70 60
732 2008140 Ahmad Hamzah Abd. Majid S1 B Semarang 55 60 70 60
733 1047 Amiruddin S1 B Surabaya 70 50 60 60
734 1055 Ikrimah S1 B Surabaya 65 50 70 60
735 1056 Fitria Tunisak S1 B Surabaya 65 50 70 60
736 1091 Abdul Halil S1 B Surabaya 70 50 60 60
737 1224 Asma’ul Husna S1 B Surabaya 65 65 40 60
738 1226 Dadik Rahmadi S1 B Surabaya 70 50 60 60
739 1249 Shofyatul Muyassaroh S1 B Surabaya 75 50 50 60
740 1256 Elly Mahsusiah S1 B Surabaya 65 60 50 60
741 1261 Fuadul Ikhsan Fauzi S1 B Surabaya 65 50 70 60
742 1293 Rofi’i S1 B Surabaya 65 65 40 60
743 1308 Maryani S1 B Surabaya 60 65 50 60
744 1309 Nur Laili S1 B Surabaya 70 50 60 60
745 1317 Chalimatus Sa’diyah S1 B Surabaya 70 50 60 60
746 1345 M.Nur Sofa Amiq S1 B Surabaya 75 50 50 60
747 1351 Kun Munjiati S1 B Surabaya 65 65 40 60
748 08055 Haekal Mubarak S1 B Yogyakarta 75 40 70 60
749 02 Mahfudh S1 B Banda Aceh 52 65 65 59,8
750 065 HENDRI S1 B Medan 57 60 65 59,8
751 2008091 Moh Syafi’udin S1 B Semarang 40 72 75 59,8
752 23 Nurfajri S1 B Banda Aceh 59 60 60 59,6
753 139/B/IAIN/-IB/08 Arif SetiaBudi S1 B Padang 49 65 70 59,6
754 11/SCMA-S1/BJM 2008 Akhmad Syahbudin S1 B Banjarmasin 60 60 57 59,4
755 2081022 Irvan Nurdini S1 B Bandung 68 50 60 59,2
756 CBA/057/08 Supiandi S1 B Palembang 53 70 50 59,2
757 2008130 Syamsul Arifin S1 B Semarang 45 67 72 59,2
758 2081017 Ririn Khairunnisa S1 B Bandung 65 50 65 59
759 239 Febri Nando Putra S1 B Jakarta 65 55 55 59
760 271 NurdiyansyahBudiawan S1 B Jakarta 60 60 55 59
761 298 Muhaimin S1 B Jakarta 75 40 65 59
762 019/BM-S1/IAIN MTR/2008 M. Jihad Hidayatullah S1 B Mataram 50 65 65 59
763 CBA/051/08 Alda Janingsih S1 B Palembang 55 60 65 59
764 1094 Moh. Jazuli S1 B Surabaya 65 50 65 59
765 1168 Achmad Nashif K. S1 B Surabaya 65 50 65 59
766 08004 Iqbal Abdul Jabbar S1 B Yogyakarta 65 50 65 59
767 2008125 Amrina Rosyada S1 B Semarang 40 72 70 58,8
768 CBA/047/08 Wajanati S1 B Palembang 59 60 55 58,6
769 TT/UIN-MKS/08/007 Syahrul Syiam S1 B Makasar 60 51 70 58,4
770 2081156 Imam Sopyan S1 B Bandung 75 40 60 58
771 05/SCMA-S1/BJM 2008 M. Ridha S1 B Banjarmasin 57 60 56 58
772 047 Chairuddin S1 B Jakarta 65 50 60 58
773 204 Aulif Angga Zakariya S1 B Jakarta 60 55 60 58
774 209 Ahmad Hujazy S1 B Jakarta 55 60 60 58
775 213 Arief Mulyawan S1 B Jakarta 60 55 60 58
776 018/BM-S1/IAIN MTR/2008 Nurul Watoni S1 B Mataram 40 70 70 58
777 039/BM-S1/IAIN MTR/2008 Siti Napilah S1 B Mataram 60 60 50 58
778 016 NUR HUSEIN DAULAY S1 B Medan 25 80 80 58
779 043 FAUZAN YUSUF HELMI LBS S1 B Medan 25 80 80 58
780 112/B/IAIN/-IB/08 Alharry Kamsi Julian S1 B Padang 55 65 50 58
781 004 Alfiandri Setawan S1 B Pekanbaru 65 50 60 58
782 2008014 Eko Puji Lestari S1 B Semarang 50 60 70 58
783 2008017 Ahmad Siddiq S1 B Semarang 50 60 70 58
784 2008035 Muh. Aufa Hanani S1 B Semarang 50 60 70 58
785 2008095 M. Mufid S1 B Semarang 50 60 70 58
786 2008137 Agung Miftahurrozaq S1 B Semarang 50 60 70 58
787 1001 M. Fauzan Nur Rizani S1 B Surabaya 65 50 60 58
788 1021 Muhlisah Yuliana S1 B Surabaya 70 50 50 58
DEPARTEMEN AGAMA RI | PANITIA SELEKSI NASIONAL
BEASISWA DAN NON BEASISWA MESIR 2008
Page 11 of 17
Beasiswa (B)
Non Bea (NB) QURAN B.ARAB
TOTAL
LISAN (40%,20%)
NILAI
TULIS
(40%)
NO. NO.TES LOKAL NAMA JENJANG WILAYAH
789 1053 Aisy Safiatul Fikriyyah S1 B Surabaya 65 50 60 58
790 1058 Nikmatul Muhimmah S1 B Surabaya 65 50 60 58
791 1059 Fila Thoatin S1 B Surabaya 65 50 60 58
792 1062 Nur Hayati S1 B Surabaya 65 50 60 58
793 1098 Abd. Salam S1 B Surabaya 65 50 60 58
794 1118 Muhammad Nasrullah S1 B Surabaya 65 50 60 58
795 1136 Azzah S1 B Surabaya 70 50 50 58
796 1141 Ramli S1 B Surabaya 65 50 60 58
797 1167 Achmad Masudi S1 B Surabaya 65 50 60 58
798 1323 Kamal Hasan Muzakky S1 B Surabaya 65 50 60 58
799 1340 Salisa Uswatun Hasanah S1 B Surabaya 65 50 60 58
800 08029 Husnul Khotimah Abdi S1 B Yogyakarta 60 50 70 58
801 100 Ayatullah Husaini S1 B Jakarta 50 55 75 57
802 211 Ainun Nadhroh S1 B Jakarta 60 50 65 57
803 252 Muhamad Ridwan S1 B Jakarta 50 60 65 57
804 283 Dian Agustini S1 B Jakarta 55 60 55 57
805 315 Aman Suherman S1 B Jakarta 60 55 55 57
806 329 Moch Kholil S1 B Jakarta 60 55 55 57
807 047/BM-S1/IAIN MTR/2008 Kholidi S1 B Mataram 40 70 65 57
808 CBA/012/08 Fitriani S1 B Palembang 55 60 55 57
809 CBA/066/08 Taslimah S1 B Palembang 55 60 55 57
810 CBA/067/08 Meli Suwita S1 B Palembang 55 60 55 57
811 1258 M. Abid Fahruddin S1 B Surabaya 65 50 55 57
812 06/SCMA-S1/BJM 2008 Alfans Ghafar S1 B Banjarmasin 58 56 56 56,8
813 TT/UIN-MKS/08/004 Muhammad Subair S1 B Makasar 65 41 70 56,4
814 091 RAHMA DEWI S1 B Medan 41 66 68 56,4
815 TT/UIN-MKS/08/017 Nurul Mufliha S1 B Makasar 60 48 65 56,2
816 028 Nurul Azmi S1 B Pekanbaru 58 53 58 56
817 2081019 Nizar Abdullah Suja’i S1 B Bandung 65 50 50 56
818 2081040 Farhana Hanifah S1 B Bandung 65 50 50 56
819 2081041 Afini Fitriani S1 B Bandung 65 50 50 56
820 2081052 Ikbal Maulana Yusuf S1 B Bandung 65 50 50 56
821 2081057 Maman S1 B Bandung 65 50 50 56
822 2081065 Ahmad Zaelani S1 B Bandung 60 50 60 56
823 028/BM-S1/IAIN MTR/2008 Suherman S1 B Mataram 60 55 50 56
824 017 JUNAIDI SIRAIT S1 B Medan 25 75 80 56
825 CBA/061/08 Ahmad Marzuki S1 B Palembang 55 60 50 56
826 003 Ahmad Rozikman S1 B Pekanbaru 45 60 70 56
827 2008037 Siti Khumaidah S1 B Semarang 45 60 70 56
828 2008099 Imam Syafii S1 B Semarang 40 65 70 56
829 2008120 Joni Oktani Saputra S1 B Semarang 45 60 70 56
830 2008162 Ahmad Zaki R. S1 B Semarang 55 60 50 56
831 1061 Nur Laili S1 B Surabaya 65 50 50 56
832 1095 Moh. Hasin S1 B Surabaya 65 50 50 56
833 1096 Mudhar S1 B Surabaya 65 50 50 56
834 1097 M. Zubairi S1 B Surabaya 65 50 50 56
835 1099 Moh. Rasyidi S1 B Surabaya 65 50 50 56
836 1129 Nur Hadi S1 B Surabaya 65 50 50 56
837 1150 AZ. Zahrawaani S1 B Surabaya 65 50 50 56
838 1232 Aly Asghor S1 B Surabaya 65 40 70 56
839 1263 Muh.Walu’ al Qoyyusin S1 B Surabaya 55 50 70 56
840 1282 Colisatul Azizah S1 B Surabaya 65 50 50 56
841 1299 Syaikhoni S1 B Surabaya 55 60 50 56
842 1307 Muchlis Ma’ruf S1 B Surabaya 65 50 50 56
843 1319 Raudhotul Munawaroh S1 B Surabaya 65 50 50 56
844 1329 Nailul Author S1 B Surabaya 60 50 60 56
845 1330 Aqidatul Amalia S1 B Surabaya 65 50 50 56
846 1331 Raki Ardi Ruhiyat S1 B Surabaya 65 50 50 56
847 1339 M. Wildan Humaidi S1 B Surabaya 65 50 50 56
848 1348 Didik Nurul Ariawan S1 B Surabaya 65 50 50 56
849 08037 Mabrur Husain S1 B Yogyakarta 50 65 50 56
850 TT/UIN-MKS/08/021 A. Ahmad Hamdi R. S1 B Makasar 60 47 65 55,8
851 029 Novandri Candra S1 B Pekanbaru 60 50 56 55,2
852 049 Choirul Anam S1 B Jakarta 45 60 65 55
853 062 Marlina Silfia S1 B Jakarta 55 55 55 55
854 033/BM-S1/IAIN MTR/2008 Syukri Ari Irawan S1 B Mataram 50 60 55 55
855 CBA/015/08 Husnia S1 B Palembang 50 60 55 55
856 CBA/016/08 Diana Paramita S1 B Palembang 50 60 55 55
857 TT/UIN-MKS/08/011 Zaharuddin S1 B Makasar 65 43 55 54,2
858 2081157 Mustolih S1 B Bandung 75 40 40 54
859 136 Nery Juliana S1 B Jakarta 75 30 60 54
860 042/BM-S1/IAIN MTR/2008 Abdul Rahman S1 B Mataram 20 80 70 54
DEPARTEMEN AGAMA RI | PANITIA SELEKSI NASIONAL
BEASISWA DAN NON BEASISWA MESIR 2008
Page 12 of 17
Beasiswa (B)
Non Bea (NB) QURAN B.ARAB
TOTAL
LISAN (40%,20%)
NILAI
TULIS
(40%)
NO. NO.TES LOKAL NAMA JENJANG WILAYAH
861 2008038 Hullatul Millah S1 B Semarang 40 60 70 54
862 1073 M. Ahdi Dzikrullah S1 B Surabaya 60 50 50 54
863 1089 Abd. Hamid S1 B Surabaya 60 50 50 54
864 1101 Ria Nurul Ummah S1 B Surabaya 60 50 50 54
865 1151 Sudarwo S1 B Surabaya 60 50 50 54
866 1300 Nur Kholilah S1 B Surabaya 60 50 50 54
867 1310 Musta’inBagus Daroini S1 B Surabaya 60 50 50 54
868 095 MHD.BAYU DERMAWAN S1 B Medan 52 55 55 53,8
869 087 SITI HOTNI SIREGAR S1 B Medan 45 60 58 53,6
870 TT/UIN-MKS/08/008 Jaenal Abidin S1 B Makasar 60 46 55 53,4
871 TT/UIN-MKS/08/005 Nurlira Goncing S1 B Makasar 65 36 65 53,4
872 314 Syarif Hidayatullah S1 B Jakarta 65 45 45 53
873 078 AZHAR S1 B Medan 45 60 55 53
874 2008158 M. Afif Sauqi Mubarok S1 B Semarang 55 35 85 53
875 08027 Nurochman S1 B Yogyakarta 50 50 65 53
876 011 MUHAMMAD RIDUAN HRP S1 B Medan 11 80 80 52,4
877 2081160 Aden Fatahilah S1 B Bandung 70 40 40 52
878 022/MESIR/DEPAG RI/VI/08 Muhammad M. Conoras S1 B Gorontalo 40 60 60 52
879 125 Sucihati S1 B Jakarta 50 50 60 52
880 173 Fiqri Abdurahman S1 B Jakarta 40 60 60 52
881 206 Asep Herdiana S1 B Jakarta 55 50 50 52
882 309 Samsul S1 B Jakarta 55 50 50 52
883 050/BM-S1/IAIN MTR/2008 Sarifin S1 B Mataram 20 75 70 52
884 2008169 Ibrahim Arrosyid S1 B Semarang 65 40 50 52
885 1131 Miftahus Sholih S1 B Surabaya 55 50 50 52
886 1211 Arfakhsyadz S1 B Surabaya 65 40 50 52
887 1225 Ahmad Nurwahid RS S1 B Surabaya 60 50 40 52
888 098 Ridhotillah Ghoyati S1 B Jakarta 30 70 55 51
889 311 Ahmad Panji Ridwan S1 B Jakarta 50 50 55 51
890 2008152 Syarifudin Ahmad S1 B Semarang 65 35 55 51
891 2008155 Afrizal Nugraha S1 B Semarang 75 35 35 51
892 2008165 Iqbal Wijdani S1 B Semarang 75 30 45 51
893 2008170 Sanif Ali Syahbana S1 B Semarang 75 30 45 51
894 2008174 Ahmad Taufiqurrohman S1 B Semarang 65 40 45 51
895 039/B/IAIN/-IB/08 Muhammad Zikra Ayuko S1 B Padang 44 45 75 50,6
896 TT/UIN-MKS/08/016 Nursalam Thamrin S1 B Makasar 50 51 50 50,4
897 TT/UIN-MKS/08/009 Bulkisniati S1 B Makasar 50 48 55 50,2
898 034/BM-S1/IAIN MTR/2008 Aria Supendi S1 B Mataram 50 50 50 50
899 035/BM-S1/IAIN MTR/2008 Muhammad Hisbul Wathoni S1 B Mataram 40 60 50 50
900 046/BM-S1/IAIN MTR/2008 Muh.Basaruddin S1 B Mataram 40 60 50 50
901 2008163 Siti Syaroh S1 B Semarang 60 40 50 50
902 1350 Nunung Salamah S1 B Surabaya 65 40 40 50
903 141/NB/IAIN/-IB/08 Romi Hajar S1 B Padang 43 55 50 49,2
904 25 Muhammad Damis S1 B Banda Aceh 10 80 65 49
905 300 AsepBahruddin S1 B Jakarta 55 45 45 49
906 060/B/IAIN/-IB/08 M. Shaleh Hamid S1 B Padang 57 45 40 48,8
907 117/B/IAIN/-IB/08 Rini Rahmi S1 B Padang 32 60 60 48,8
908 054 TEGUH IMAN DHARMADI S1 B Medan 46 50 50 48,4
909 248 Heni Saraswati S1 B Jakarta 45 50 50 48
910 026/BM-S1/IAIN MTR/2008 Sabariah S1 B Mataram 25 65 60 48
911 031/BM-S1/IAIN MTR/2008 Muhammad Taufiq S1 B Mataram 40 55 50 48
912 2008173 Khoirul Arifin S1 B Semarang 65 40 30 48
913 2008176 Salafudin S1 B Semarang 65 35 40 48
914 2008178 Iqdam Aun Rofiq S1 B Semarang 60 40 40 48
915 1295 Padeli S1 B Surabaya 60 40 40 48
916 1297 Ja’far Shodiq S1 B Surabaya 60 40 40 48
917 2008182 Muhammad Rifa’i S1 B Semarang 55 40 45 47
918 058/B/IAIN/-IB/08 Asmarni Fajriah S1 B Padang 59 40 35 46,6
919 063 MURIASNAL HASAN S1 B Medan 41 40 70 46,4
920 TT/UIN-MKS/08/006 Najdan Thalib S1 B Makasar 60 31 50 46,4
921 272 Avina Nadhila Widaya S1 B Jakarta 55 40 40 46
922 280 Dwi Apriyanto S1 B Jakarta 55 40 40 46
923 303 Dwi Fajar Kusasi S1 B Jakarta 40 50 50 46
924 313 Abdul Khozin S1 B Jakarta 40 50 50 46
925 004/BM-S1/IAIN MTR/2008 Hamdani Khaerul Fikri S1 B Mataram 65 40 20 46
926 021/BM-S1/IAIN MTR/2008 Ahmad Sholahuddin S1 B Mataram 10 70 70 46
927 029/BM-S1/IAIN MTR/2008 Muhayyar Ahmad S1 B Mataram 70 20 50 46
928 027 Nurul Aini S1 B Pekanbaru 40 50 50 46
929 2008175 Abadurrahim S1 B Semarang 60 40 30 46
930 1054 Sodikin S1 B Surabaya 80 0 70 46
931 1294 Muh.Darul Arifin S1 B Surabaya 55 40 40 46
932 1296 Syamsul Arifin S1 B Surabaya 55 40 40 46
DEPARTEMEN AGAMA RI | PANITIA SELEKSI NASIONAL
BEASISWA DAN NON BEASISWA MESIR 2008
Page 13 of 17
Beasiswa (B)
Non Bea (NB) QURAN B.ARAB
TOTAL
LISAN (40%,20%)
NILAI
TULIS
(40%)
NO. NO.TES LOKAL NAMA JENJANG WILAYAH
933 057/B/IAIN/-IB/08 Gusni Erida S1 B Padang 53 40 40 45,2
934 2008159 Fauzi Ishlah S1 B Semarang 60 35 35 45
935 050/B/IAIN/-IB/08 Sismanidar S1 B Padang 30 50 60 44
936 2008166 Lilik Mas’ad Ridlo S1 B Semarang 55 35 40 44
937 061/B/IAIN/-IB/08 Syafrianto S1 B Padang 46 40 40 42,4
938 273 Ade Mukhtar Agustia S1 B Jakarta 10 70 50 42
939 2008167 Faqihudin Nasir S1 B Semarang 50 35 40 42
940 1252 Wahid Syahril Shidiq S1 B Surabaya 55 30 40 42
941 2008177 Kamil Ihsan S1 B Semarang 50 35 35 41
942 142/NB/IAIN/-IB/08 Iqbal Habibullah S1 B Padang 57 30 30 40,8
943 122/B/IAIN/-IB/08 Aswat Pengarah Dongoran S1 B Padang 59 0 85 40,6
944 13 Muhammad Habibullah S1 B Banda Aceh 5 65 60 40
945 2081158 M.Nurul Udma S1 B Bandung 70 20 20 40
946 170 Mufti Aida Jundana S1 B Jakarta 40 40 40 40
947 318 Ubaidillah S1 B Jakarta 40 40 40 40
948 011/BM-S1/IAIN MTR/2008 Hamdian Wirazuhad S1 B Mataram 10 60 60 40
949 2008179 Narto S1 B Semarang 55 30 30 40
950 1253 Trigus Dodik Susilo S1 B Surabaya 55 30 30 40
951 2008122 Ngatenin S1 B Semarang 64 70 39,6
952 177 Haryanto S1 B Jakarta 40 40 30 38
953 299 Cepri Ujang Sanusi S1 B Jakarta 35 40 40 38
954 312 Anis Fahrurozi S1 B Jakarta 40 30 50 38
955 335 Abd. Kholik S1 B Jakarta 95 0 0 38
956 054/B/IAIN/-IB/08 Nal Arifin S1 B Padang 45 30 40 38
957 2008109 Badrul Ahadi S1 B Semarang 60 70 38
958 059/B/IAIN/-IB/08 Ilham Nur Shadiq S1 B Padang 52 30 25 37,8
959 2081159 Fathurrohman S1 B Bandung 60 20 20 36
960 301 Askanah S1 B Jakarta 30 40 40 36
961 316 Akin Ainul Yakin S1 B Jakarta 30 40 40 36
962 317 Fajri Syamsi S1 B Jakarta 30 40 40 36
963 030/BM-S1/IAIN MTR/2008 M. Iqbal Daman Huri S1 B Mataram 60 10 40 36
964 CBA/085/08 Ziaulhak S1 B Palembang 55 0 65 35
965 2008151 Ua’imir Ahmad S1 B Semarang 40 30 35 35
966 024 Umar S1 B Jakarta 85 0 0 34
967 CBA/013/08 Yuni Widya Pertiwi S1 B Palembang 55 0 55 33
968 CBA/014/08 Dian Lestari S1 B Palembang 55 0 55 33
969 CBA/045/08 Eka Ismainora S1 B Palembang 55 0 55 33
970 CBA/046/08 Teni S1 B Palembang 55 0 55 33
971 CBA/056/08 Muhammad Uzer S1 B Palembang 55 0 55 33
972 CBA/063/08 Husniani S1 B Palembang 55 0 55 33
973 CBA/064/08 Lia Purnama Sari S1 B Palembang 55 0 55 33
974 CBA/089/08 Salman S1 B Palembang 55 0 55 33
975 2008156 Arwani S1 B Semarang 30 35 35 33
976 191 Andi Muhammad Syahrir S1 B Jakarta 80 0 0 32
977 001/BM-S1/IAIN MTR/2008 Khaerul Paizin S1 B Mataram 40 20 40 32
978 044/BM-S1/IAIN MTR/2008 Abdurrahim S1 B Mataram 20 40 40 32
979 CBA/059/08 Muhammad Firdaus S1 B Palembang 55 0 50 32
980 2008075 Nurul Arifin S1 B Semarang 80 0 0 32
981 CBA/048/08 SetiaBudi S1 B Palembang 50 0 55 31
982 CBA/049/08 Edi Kurniawan S1 B Palembang 50 0 55 31
983 CBA/092/08 Afria Lis Wandi S1 B Palembang 55 0 45 31
984 055/B/IAIN/-IB/08 Muslimatun Nurul Adibah S1 B Padang 39 25 25 30,6
985 070 Rif’atul Ifalah S1 B Jakarta 75 0 0 30
986 207 Elgi Ridho Firdaus S1 B Jakarta 75 0 0 30
987 214 A.Baihaqi S1 B Jakarta 75 0 0 30
988 CBA/019/08 Hariyun Sagita S1 B Palembang 50 0 50 30
989 CBA/060/08 M. Uzair Rafsanjani S1 B Palembang 50 0 50 30
990 2008051 Fachri FaisalBasyarahial S1 B Semarang 75 0 0 30
991 2008078 Saefu Al Faruq A. S1 B Semarang 75 0 0 30
992 2008180 Ahmad Yasin S1 B Semarang 30 30 30 30
993 1312 Syaikhul Rofiq S1 B Surabaya 50 50 30
994 012 Wawan Chamami S1 B Jakarta 70 0 0 28
995 145 Mawaddah S1 B Jakarta 70 0 0 28
996 146 Muhammad Yusuf Abdullah S1 B Jakarta 70 0 0 28
997 231 Roni Imanuddin S1 B Jakarta 70 0 0 28
998 043/BM-S1/IAIN MTR/2008 Muhammad Khairi S1 B Mataram 20 40 20 28
999 101/B/IAIN/-IB/08 Refliana S1 B Padang 10 40 40 28
1000 2008074 Muslihul Akad S1 B Semarang 70 0 0 28
1001 2008080 Shandi Angga Malik S1 B Semarang 70 0 0 28
1002 2008086 Wildan Arif Priambodo S1 B Semarang 70 0 0 28
1003 1106 Ainun Mustofah S1 B Surabaya 70 28
1004 031 Syahrul Efendi S1 B Pekanbaru 68 0 0 27,2
DEPARTEMEN AGAMA RI | PANITIA SELEKSI NASIONAL
BEASISWA DAN NON BEASISWA MESIR 2008
Page 14 of 17
Beasiswa (B)
Non Bea (NB) QURAN B.ARAB
TOTAL
LISAN (40%,20%)
NILAI
TULIS
(40%)
NO. NO.TES LOKAL NAMA JENJANG WILAYAH
1005 202 M. Arif Siahaan S1 B Jakarta 65 0 0 26
1006 140/B/IAIN/-IB/08 Nisa Sholeha S1 B Padang 25 25 30 26
1007 2008079 Setiyawan S1 B Semarang 65 0 0 26
1008 2008084 Tegar Al Fiyanto S1 B Semarang 65 0 0 26
1009 2008087 Yusuf Wibisono S1 B Semarang 65 0 0 26
1010 1020 Moh. Sofwan Amrulloh S1 B Surabaya 65 26
1011 1143 M. fathur Rohman S1 B Surabaya 65 26
1012 1184 Mahbub Junaidi S1 B Surabaya 65 26
1013 1185 Syaiful Anam S1 B Surabaya 65 26
1014 1262 Muhammad Aflahawan S1 B Surabaya 65 26
1015 1341 Nurul Jamal Habaib S1 B Surabaya 65 26
1016 166 Ahmad Syahid Jundana S1 B Jakarta 60 0 0 24
1017 192 Ahmad Fathy S1 B Jakarta 60 0 0 24
1018 212 Asep Habibullah S1 B Jakarta 60 0 0 24
1019 060/BM-S1/IAIN MTR/2008 L. Syawal Fakhrurrozi Akbar S1 B Mataram 60 0 0 24
1020 CBA/043/08 Ibadurrochman S1 B Palembang 60 0 0 24
1021 CBA/052/08 Ani Lestari S1 B Palembang 60 0 0 24
1022 2008088 Zatriyawan Zaenuddin MP S1 B Semarang 60 0 0 24
1023 2008153 Al Muttaqin S1 B Semarang 60 0 0 24
1024 2008171 Khoirurrohmad S1 B Semarang 60 0 0 24
1025 2008183 Rachmat Ariyadi S1 B Semarang 60 0 0 24
1026 2081132 Muhammad Yunus S1 B Bandung 55 22
1027 080 Fikri Nurul M S1 B Jakarta 55 0 0 22
1028 CBA/042/08 Sumi Rahmawati S1 B Palembang 55 0 0 22
1029 037 Syamsulrizal S1 B Pekanbaru 55 0 0 22
1030 2008016 Acep Husbanul Kamil S1 B Semarang 55 0 0 22
1031 2008181 Multazim Muhammad S1 B Semarang 55 0 0 22
1032 073 NUR’AINUN HASIBUAN S1 B Medan 54 0 0 21,6
1033 089 ANWAR SYAHDAM HUTAPEA S1 B Medan 53 0 0 21,2
1034 2081024 Taufiq Vanji Laksana S1 B Bandung 50 20
1035 043/MESIR/DEPAG RI/VI/08 Fathurrachman A. Usman S1 B Gorontalo 50 0 0 20
1036 081 Salman Al Farisi S1 B Jakarta 50 0 0 20
1037 333 Tri Mulyadi Wibowo S1 B Jakarta 50 0 0 20
1038 002/BM-S1/IAIN MTR/2008 Abdul Salim S1 B Mataram 10 20 40 20
1039 071 ZULPINA S1 B Medan 50 0 0 20
1040 103/B/IAIN/-IB/08 Fauzatul Khairiah S1 B Padang 50 0 0 20
1041 CBA/017/08 Shohibul Khoiri S1 B Palembang 50 0 0 20
1042 CBA/025/08 Rumla Sari S1 B Palembang 50 0 0 20
1043 CBA/050/08 M. Gufi Kurniawan S1 B Palembang 50 0 0 20
1044 2008015 Khusnul Azam S1 B Semarang 50 0 0 20
1045 2008022 Ishmah Nur Ainiyah S1 B Semarang 50 0 0 20
1046 072 RANI NINGSIH HARAHAP S1 B Medan 47 0 0 18,8
1047 105/B/IAIN/-IB/08 Dahliati Simanjuntak S1 B Padang 33 9 8 18,4
1048 042/MESIR/DEPAG RI/VI/08 Rinto Suling S1 B Gorontalo 45 0 0 18
1049 017 Juli Akbar S1 B Pekanbaru 45 0 0 18
1050 249 A. Dailami Sf S1 B Jakarta 40 0 0 16
1051 332 Tri Wulandari S1 B Jakarta 40 0 0 16
1052 019 Khairul Fadli S1 B Pekanbaru 40 0 0 16
1053 2008154 Sholeh S1 B Semarang 40 0 0 16
1054 CBA/040/08 Mgs. M. Farouq S1 B Palembang 0 75 15
1055 208 Zulhazman S1 B Jakarta 10 0 0 4
1056 079 MARLINA RITONGA S1 B Medan 10 0 0 4
1057 013/NB/IAIN/-IB/08 Irma Nia Sandi S1 B Padang 0 0 0
1058 015/NB/IAIN/-IB/08 Muhammad Irsyad S1 B Padang 0 0 0 0
1059 2081001 Cecep Fuad Audah S1 B Bandung 0
1060 2081012 Asmina S1 B Bandung 0
1061 2081029 Deden Imam Gozali S1 B Bandung 0
1062 2081030 Ajang Usman Efendi S1 B Bandung 0
1063 2081031 Miftah Farid S1 B Bandung 0
1064 2081032 Atep Wahyudin S1 B Bandung 0
1065 2081033 M. Arif Sanusi S1 B Bandung 0
1066 2081078 Novi Lutfiah S1 B Bandung 0
1067 2081091 M. Prio Susanto S1 B Bandung 0
1068 2081092 Encep Sihabudin S1 B Bandung 0
1069 2081096 Lana Najiah S1 B Bandung 0
1070 2081128 AbuBakar Sidiq S1 B Bandung 0
1071 2081131 Shufi Zenal M S1 B Bandung 0
1072 2081141 Ratna Juwita S1 B Bandung 0
1073 2081144 Afrizal Nugraha S1 B Bandung 0
1074 2081147 Ernawati S1 B Bandung 0
1075 2081166 Mei Indraningsih S1 B Bandung 0
1076 2081179 Rio Rizki S1 B Bandung 0
DEPARTEMEN AGAMA RI | PANITIA SELEKSI NASIONAL
BEASISWA DAN NON BEASISWA MESIR 2008
Page 15 of 17
Beasiswa (B)
Non Bea (NB) QURAN B.ARAB
TOTAL
LISAN (40%,20%)
NILAI
TULIS
(40%)
NO. NO.TES LOKAL NAMA JENJANG WILAYAH
1077 2081183 Asikin S1 B Bandung 0
1078 2081184 Ade Surya Jaya S1 B Bandung 0
1079 011/MESIR/DEPAG RI/VI/08 Yanita Kamah S1 B Gorontalo 0 0 0 0
1080 019/MESIR/DEPAG RI/VI/08 Nur HasaBisnu S1 B Gorontalo 0 0 0 0
1081 023/MESIR/DEPAG RI/VI/08 Nurlina Kamel S1 B Gorontalo 0 0 0 0
1082 026/MESIR/DEPAG RI/VI/08 Rusna Wahab S1 B Gorontalo 0 0 0 0
1083 029/MESIR/DEPAG RI/VI/08 Taufan M. Ali Suaib S1 B Gorontalo 0 0 0 0
1084 030/MESIR/DEPAG RI/VI/08 Aisah Djen S1 B Gorontalo 0 0 0 0
1085 040/MESIR/DEPAG RI/VI/08 Fata Latukau S1 B Gorontalo 0 0 0 0
1086 041/MESIR/DEPAG RI/VI/08 Taufik R. Talalu S1 B Gorontalo 0 0 0 0
1087 022 Gina Najjah Hajidah S1 B Jakarta 0 0 0 0
1088 025 Ahyat Habibi S1 B Jakarta 0 0 0 0
1089 038 Dadang Wawan A S1 B Jakarta 0 0 0 0
1090 065 Wawan Iwandri S1 B Jakarta 0 0 0 0
1091 069 Zaenal Abidin S1 B Jakarta 0 0 0 0
1092 085 Aesya Rafmida Hajkia S1 B Jakarta 0 0 0 0
1093 101 Muhammad Iqbal S1 B Jakarta 0 0 0 0
1094 104 Eep Saepudin S1 B Jakarta 0 0 0 0
1095 135 Niskatun Nihayah S1 B Jakarta 0 0 0 0
1096 142 Didin Miftahuddin Luthfi S1 B Jakarta 0 0 0 0
1097 171 Elin Faizah S1 B Jakarta 0 0 0 0
1098 172 Ayu Ferawati S1 B Jakarta 0 0 0 0
1099 193 Muammar Faruqi S1 B Jakarta 0 0 0 0
1100 195 Budi Imam Turmudi S1 B Jakarta 0 0 0 0
1101 224 Zamhir S1 B Jakarta 0 0 0 0
1102 236 Ahmad Fauzi S1 B Jakarta 0 0 0 0
1103 282 SitiBarokah S1 B Jakarta 0 0 0 0
1104 297 Salmah Heamaya S1 B Jakarta 0 0 0 0
1105 302 Kusni S1 B Jakarta 0 0 0 0
1106 304 Yuliana S1 B Jakarta 0 0 0 0
1107 306 A’ad Rohikhat S1 B Jakarta 0 0 0 0
1108 308 Sayaroh S1 B Jakarta 0 0 0 0
1109 TT/UIN-MKS/08/015 Syamsul Alam S1 B Makasar 0 0 0 0
1110 049/BM-S1/IAIN MTR/2008 Fathul Aziz S1 B Mataram 0 0 0 0
1111 056/BM-S1/IAIN MTR/2008 Muhajirul Fadhli S1 B Mataram 0 0 0 0
1112 058/BM-S1/IAIN MTR/2008 Sadip Indra Irawan Syayuti S1 B Mataram 0 0 0 0
1113 061 AHMAD HUSEIN S1 B Medan 0 0 0 0
1114 080 ERNITHA S1 B Medan 0 0 0 0
1115 049/NB/IAIN/-IB/08 Fitri Syukur S1 B Padang 0 0 0 0
1116 053/B/IAIN/-IB/08 Rijalul Hafiz S1 B Padang 0 0 0 0
1117 065/NB/IAIN/-IB/08 Taufik Hidayat S1 B Padang 0 0 0 0
1118 CBA/035/08 Nurmayunita S1 B Palembang 0 0 0 0
1119 CBA/038/08 Fitria Franciska S1 B Palembang 0 0 0 0
1120 CBA/039/08 Laila Lestari S1 B Palembang 0 0 0 0
1121 CBA/041/08 Wahidatun Nuriaili S1 B Palembang 0 0 0 0
1122 CBA/086/08 M. Ridho Zarandi S1 B Palembang 0 0 0 0
1123 2008029 Rachmat Ariyadi S1 B Semarang 0 0 0 0
1124 2008034 Abdillah Taufiq Nur Majid S1 B Semarang 0 0 0 0
1125 2008043 AdamBadarBajri S1 B Semarang 0 0 0 0
1126 2008044 Adnan S1 B Semarang 0 0 0 0
1127 2008048 Ahmad Wildan S1 B Semarang 0 0 0 0
1128 2008050 Dicky Miswardi S1 B Semarang 0 0 0 0
1129 2008058 Ibrahim S1 B Semarang 0 0 0 0
1130 2008059 Muhammad Yusron Ihsan S1 B Semarang 0 0 0 0
1131 2008061 Muhammad Arif Rahman S1 B Semarang 0 0 0 0
1132 2008062 Muhammad Feriyal Ratman S1 B Semarang 0 0 0 0
1133 2008064 M. Shobachur Risqy S1 B Semarang 0 0 0 0
1134 2008066 Muhammad Fakhurrozy HA S1 B Semarang 0 0 0 0
1135 2008067 M. Faruq Abdurrahman S1 B Semarang 0 0 0 0
1136 2008068 M. Furqon S1 B Semarang 0 0 0 0
1137 2008072 Mujiburrohman S1 B Semarang 0 0 0 0
1138 2008073 MusaBin Yazid Isa A. S1 B Semarang 0 0 0 0
1139 2008077 Rahmat Hidayat S1 B Semarang 0 0 0 0
1140 2008081 Soni Suharyanto S1 B Semarang 0 0 0 0
1141 2008082 Sutrisno S1 B Semarang 0 0 0 0
1142 2008083 Syahid Ibrahim Salam S1 B Semarang 0 0 0 0
1143 2008085 Usamah Nur Shodiqin S1 B Semarang 0 0 0 0
1144 2008112 Nanda Perdana S1 B Semarang 0 0 0 0
1145 2008115 Arief Fauzi S1 B Semarang 0 0 0 0
1146 2008157 Arif Hidayat S1 B Semarang 0 0 0 0
1147 2008160 Asih Kurniati S1 B Semarang 0 0 0 0
1148 2008161 Ratna Nur Fitriyana S1 B Semarang 0 0 0 0
DEPARTEMEN AGAMA RI | PANITIA SELEKSI NASIONAL
BEASISWA DAN NON BEASISWA MESIR 2008
Page 16 of 17
Beasiswa (B)
Non Bea (NB) QURAN B.ARAB
TOTAL
LISAN (40%,20%)
NILAI
TULIS
(40%)
NO. NO.TES LOKAL NAMA JENJANG WILAYAH
1149 S2. 002 Ahmad Amalim Kurniawan S1 B Semarang 0 0 0 0
1150 S2. 005 Kholifatul Ummah S1 B Semarang 0 0 0 0
1151 S2.001 Masruh S1 B Semarang 0 0 0 0
1152 1023 Dina Ulvia S1 B Surabaya 0 0 0 0
1153 1033 Moh. Ali Irfan S1 B Surabaya 0 0 0 0
1154 1144 Muhammad Afifuddin S1 B Surabaya 0 0 0 0
1155 1169 Taufiq Eko Nugroho S1 B Surabaya 0 0 0 0
1156 1192 Khafidhotul Millah S1 B Surabaya 0 0 0 0
1157 1203 Yayuk sarofah S1 B Surabaya 0 0 0 0
1158 1250 Nurul Khirziyatus S. S1 B Surabaya 0 0 0 0
1159 1266 Muhammad Kahirul U S1 B Surabaya 0 0 0 0
1160 1280 Khurotul Ainiyah S1 B Surabaya 0 0 0 0
1161 1281 Inayatul Amaliah S1 B Surabaya 0 0 0 0
1162 1290 AAM Rifqi Roekhana S1 B Surabaya 0 0 0 0
1163 1303 Ana Kumalasari S1 B Surabaya 0 0 0 0
1164 1306 Annisa Istigotsah S1 B Surabaya 0 0 0 0
1165 1315 M.Romdhon Asy’ari S1 B Surabaya 0 0 0 0

Page 17 of 17

Juli 10, 2008 - Posted by | BEASISWA, luar negeri

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: